Skip to content

Neljä polkua hoitotason ensihoitajaksi: ensihoidon polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa

Oulun ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa tarjotaa neljä erilaisia polkuopintokokonaisuuksia Ensihoitaja AMK-tutkinnosta kiinnostuneille. Tällä hetkellä tarjonnassa on yhteensä neljä erilaista kokonaisuutta, joiden suunnittelussa on huomioitu opiskelijoiden aiempi koulutus- ja työkokemustausta. Kolme kokonaisuutta on suunnattu aiemman tutkinnon (sairaanhoitaja tai perustason ensihoitaja) suorittaneille ja neljäs puolestaan henkilöille, joilla aiempaa alan taustaa ja kokemusta ei vielä ole. Lue lisätietoja ensihoidon polkuopinnoista alta. Lue lisätietoja ensihoidon polkuopinnoista alta. Ajankohtaisen avoimen amk:n polkuopintotarjonnan löydät täältä. Polkuopintojen jälkeen opiskelija hakeutuu tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylähaun kautta.

  

Polkuopinnot aiempaa alan koulutustaustaa omaaville:

Oletko perustason ensihoitaja tai sairaanhoitaja, joka haluaa suorittaa ensihoitaja AMK-tutkinnon ja saada hoitotason ensihoitajan pätevyyden? Sinun on mahdollista saada opiskelupaikka avoimen AMK:n polkuopintojen kautta, ilman yhteishakua. Tarjolla on kolme erilaista peruspolkua taustastasi ja työkokemuksesta riippuen. Kaikissa koulutuksissa noudatetaan ensihoitaja AMK-tutkinnon valtakunnallisia osaamisvaatimuksia.

1. POLKU PERUSTASON ENSIHOITAJILLE  

Opintojen kesto: 3 vuotta työn ohessa opiskellen (sisältää kesäopintoja)

Hakuaika: syyslukukausi

Opintojen alkaminen: tammikuu

Tutkintopaikan hakeminen: vuoden polkuopintojen jälkeen (ks. valintakriteerit)

Voit hakea polkuun, jos sinulla on perustason ensihoitajan tai ensihoitoon suuntautuneen lähihoitajan tutkinto ja yhden vuoden (1 v) työkokemus perustason ambulanssissa. Opinnot toteutetaan verkkopainotteisena toteutuksena ja työhön integroituna, jos sinulla on opiskeluaikana työsuhde perustason ensihoitajana. Ensimmäisen vuoden opiskelet avoimen amkin polussa (300 e/vuosi). Vuoden aikana sinun pitää suorittaa opintoja vähintään 30 op, jotta voit saada tutkintopaikan väylähaussa, minkä jälkeen jatkat opintoja suunnitelmasi mukaisesti.

 • Suoritat kaikki ensihoitajatutkinnon hoitotyön ym. yhteiset opinnot sairaanhoitaja-monimuotoryhmän mukana
 • Ensihoidon opinnot suoritat ensihoitajaryhmän mukana
 • Kaikki perustason ensihoidon opinnot voit ahotoida/hyväksilukea perustason osaamisen arvioinnilla
 • Siirryt ensihoidon opinnoissa hoitotason opintoihin noin 1,5 vuoden opintojen jälkeen
 • Harjoittelut ovat kokopäiväopiskelua, mutta voit soveltuvin osin suorittaa harjoitteluja työsuhteessa
 • Opiskelet teoriaopinnot pääasiassa etänä. Lähiopetus on pääasiassa simulaatio- ja toimenpideharjoituksia, joihin valmistaudut oppimispeleillä tai ennakkotehtävillä etäviikkojen ja -päivien aikana

 2. POLKU SAIRAANHOITAJILLE, JOILLA ON VÄHINTÄÄN YKSI VUOSI (1v) TYÖKOKEMUSTA PERUSTASON AMBULANSSISSA

Tutkinnon suorittaminen: työn ohessa opiskellen 1 – 1,5 vuodessa

Polkuopintojen hakuaika: kesä

Opintojen alkaminen: elo-/syyskuu

Tutkintopaikan hakeminen: vuoden polkuopintojen jälkeen (ks. valintakriteerit)

Voit hakea polkuun, jos sinulla on sairaanhoitajan tutkinto ja vähintään yhden vuoden työkokemus perustason ensihoidossa. Ensimmäisen vuoden opiskelet avoimen amkin polussa (300 e/vuosi). Vuoden aikana sinun pitää suorittaa opintoja vähintään 30 op, jotta voit saada tutkintopaikan väylähaussa, minkä jälkeen jatkat opintoja suunnitelmasi mukaisesti. Tutkintopaikaan saatuasi voit hyväksilukea kaikki ensihoitajatutkintoon kuuluvat sairaanhoidon ja muut yhteiset opinnot. Opinnäytetyö hyväksiluetaan osittain.

 • Kaikki perustason ensihoidon opinnot voit ahotoida/hyväksilukea perustason osaamisen arvioinnilla
 • Siirryt suoraan hoitotason opintoihin hyväksytysti suoritetun osaamisen arvioinnin jälkeen
 • Opiskelet teoriaopinnot pääasiassa etänä.
 • Lähiopetus on pääasiassa simulaatio- ja toimenpideharjoituksia, joihin valmistaudut oppimispeleillä tai ennakkotehtävillä etäviikkojen ja -päivien aikana
 • Hoitotason harjoittelu on kokopäiväopiskelua

 3. POLKU SAIRAANHOITAJILLE, JOILLA EI OLE TYÖKOKEMUSTA PERUSTASON ENSIHOIDOSSA

Tutkinnon suorittaminen: työn ohessa opiskellen 2 – 2,5 vuodessa

Polkuopintojen hakuaika: kesä

Opintojen alkaminen: elo-/syyskuu

Tutkintopaikan hakeminen: vuoden polkuopintojen jälkeen (ks. valintakriteerit)

Voit hakea polkuun, jos sinulla on sairaanhoitajan tutkinto. Ensimmäisen vuoden opiskelet avoimen amkin polussa (300 e/vuosi). Vuoden aikana sinun pitää suorittaa opintoja vähintään 30 op, jotta voit saada tutkintopaikan väylähaussa, minkä jälkeen jatkat opintoja suunnitelmasi mukaisesti. Tutkintopaikaan saatuasi voit hyväksilukea kaikki ensihoitajatutkinnon sairaanhoidon ja muut yhteiset opinnot. Suoritat vain ensihoitotyön opintoja monimuoto-opintoina. Opinnäytetyö hyväksiluetaan osittain.

 • Voit suorittaa ensimmäisen vuoden aikana rinnakkain ensihoidon perusteiden, elvytysosaamisen ja perustason ensihoidon opinnot ensihoitajaryhmien mukana
 • Opiskelet teoriaopinnot pääasiassa etänä.
 • Lähiopetus on pääasiassa simulaatio- ja toimenpideharjoituksia, joihin valmistaudut oppimispeleillä tai ennakkotehtävillä etäviikkojen ja -päivien aikana
 • Perustason ja hoitotason harjoittelut ovat kokopäiväopiskelua
 • Jos sinulla on alle vuosi työkokemusta perustason ensihoidossa tai sairaanhoidon opintoihisi on sisältynyt ensihoitoa, niiden perusteella voit anoa hyväksilukuja

 

Polkuopinnot henkilöille, joilla ei ole aiempaa alan koulutustaustaa:

 

4. ENSIHOIDON POLKUOPINNOT

Tutkinnon suorittaminen: päätoimisesti opiskellen 3,5 – 4 vuodessa

Polkuopintojen hakuaika: kesä

Opintojen alkaminen: elo-/syyskuu

Tutkintopaikan hakeminen: vuoden polkuopintojen jälkeen (ks. valintakriteerit)

Mahdollisuuksien mukaan ensihoitoon voi joinakin vuosina olla auki avoimen amkin opintopolku hakijoille, joilla ei ole sairaanhoitajan tai perustason ensihoitajan tutkintoa. Opinnot sisältävät yleensä ensimmäisen lukuvuoden opinnot, ja opiskelet yhdessä ensihoitajaryhmän kanssa. Polkuopinnot tehtyäsi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi väylähaussa.

Lisätiedot:

Ilmoittautumiseen ja hakuprosessiin liittyvät kyselyt: avoinamk@oulu.fiSisältöihin, toteutukseen ja hakukelpoisuuteen liittyvät kyselyt: Raija Rajala (etunimi.sukunimi@oamk.fi)