Skip to content

Elintarviketietäjä

Kuvaus

Suorittamalla eri ammattikorkeakoulujen avoimesta opintotarjonnasta elintarvikealan opintoja saat valmiuksia uusien elintarvikkeiden kehittämiseen sekä valmistusprosessien parantamiseen. Lisäksi tutustut näiden opintojen avulla elintarvikealan toimintaympäristöihin ja prosesseihin sekä elintarvikelainsäädäntöön.

Opintojaksotarjottimelle on koottu yhteensä 60 opintopistettä elintarvikealan opintoja. Suorittamalla esimerkiksi 30 opintopistettä saat laajaa osaamista elintarvikealasta.

Suorittamasi opinnot voidaan soveltuvin osin hyväksilukea toteuttajatahon tutkinto-ohjelmissa.

Kenelle

Opinnot sopivat elintarvikealasta kiinnostuneille, alan opintoja suunnitteleville tai alalla jo työskenteleville sekä alan yrittäjiksi aikoville. 

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opinnot voivat sisältää aikaan sidottua lähiopetusta asianomaisella paikkakunnalla, verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Tarkistathan kyseisen opintojakson toteutusmuodon aina kyseisen opintojakson tiedoista. Voit valita tämän opintojaksotarjottimen opintoja oman kiinnostuksesi mukaisesti. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen.

Opintojaksotarjottimen opintoja voi suorittaa opintojaksojen toteutusajat huomioiden. 

Opintojaksot

Opintojakso Ajankohta Toteutustapa Toteuttaja
Elintarvikeprosessit28.8.-4.12.2023verkko ja lähiSeAMK
Elintarviketeknologia28.8.-17.12.2023monimuotoSeAMK
Ravitsemuksen perusteet11.9.-15.12.2023verkkoSeAMK
Biotalouden mahdollisuudetKevät 24verkkoHAMK
Luonnontuotealan perusteetKevät 24verkkoLapin AMK
Luonnontuotteiden keruu ja käsittelyKevät 24verkko ja lähiLapin AMK
Elintarvikealan lainsäädäntöKevät 24verkkoSeAMK
Ravitsemuksen perusteetKevät 24verkkoSeAMK
Elintarvike- ja ympäristökemia28.10-20.12.2024verkko ja lähiOamk

Toteuttajat:

SeAMK – Seinäjoen ammattikorkeakoulu  (bio- ja elintarviketekniikka, agrologi, restonomi)
Oamk – Oulun ammattikorkeakoulu  (maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma, bioanalytiikan to. ja energiatekniikan ja kiertotalouden to.)
Lapin AMK – Lapin ammattikorkeakoulu (maaseutuelinkeinojen koulutus)
HAMK – Hämeen ammattikorkeakoulu (bio- ja elintarviketekniikan koulutus)

Ilmoittautuminen

Opintojaksoille ilmoittaudutaan ao. ammattikorkeakoulun ilmoittautumiskäytänteiden mukaisesti. Opintojen hinta on 10-15 €/opintopiste. Tarkista ilmoittautumiskäytänteet opintojaksotiedoista.

Opintojaksojen toteutusajat löytyvät myös taulukosta (yllä), josta voit suunnitella oman opintokokonaisuutesi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojakson nimeä klikkaamalla näet tarkemmat tiedot opintojaksosta ja ilmoittautumisesta.

Peruutusehdoissa noudatetaan kyseistä opintojaksoa tarjoavan ammattikorkeakoulun peruutusehtoja.

Lisätiedot

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta (https://opintopolku.fi/koski/). Jos tarvitset lisäksi virallisen ammattikorkeakoulukohtaisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, ota yhteyttä ao. ammattikorkeakouluun.

Hämeen ammattikorkeakoulu avoinamk@hamk.fi

Lapin ammattikorkeakoulu avoinamk@lapinamk.fi

Oulun ammattikorkeakoulu avoinamk@oulu.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu jatkuva.oppiminen@seamk.fi

 

Ammattikorkeakoulut pidättävät oikeudet muutoksiin.