DIGATA

DIGATA – DIGITALISAATIO, ROBOTIIKKA JA TEKOÄLY – Taloushallinnon osaajat kasvuliiketoiminnan tueksi

 

IRTI RUTIINITEHTÄVISTÄ – KOHTI KASVUA, TUOTTAVUUTTA JA INNOVAATIOITA

Taloushallinnon alan murros digitalisaation, robotiikan ja keinoälyn kehittyessä on merkittävä: suuri osa perinteisistä taloushallinnon rutiinitehtävistä jää pois, ja henkilöstön työaikaa voi suunnata tuottavampaan tekemiseen.

Uudenlaisen osaamisen hankkiminen on välttämätöntä, sillä talouden ammattilaisen on hallittava talouden prosessi aiempaa kokonaisvaltaisemmin. Controller-roolissa toimiva asiantuntija on yritykselle ja sen asiakkaalle arvokkaampi kuin rutiinien toistaja. Uutta, monialaista osaamista vaaditaan myös esimerkiksi asiakaspalvelun, konsultoinnin ja järjestelmäasiantuntijuuden saralla.

DIGATA-hankkeessa luodaan Oulun ammattikorkeakoulun, koulutuskuntayhtymä OSAOn sekä yrityselämän välisessä yhteistyössä uusi toimintamalli ja koulutuskokonaisuus, jossa kehitetään taloushallinnon ammattilaisten osaamista digitaalisen toimintaympäristön uusien vaatimusten mukaiseksi.

Hankkeen kohderyhmiä ovat Oulun seudun PK-yrityksissä työskentelevät tai uusia uramahdollisuuksia etsivät taloushallinnon ammattilaiset sekä toteuttajatahojen opetushenkilöstö.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke on yhteishanke, jota koordinoi Oamk ja osatoteuttajana toimii OSAO.

HANKKEEN TOTEUTUS

Hanke koostuu neljästä työpaketista: 1. Esiselvitysvaihe. 2. Uuden toimintamallin ja opetuskokonaisuuden rakentaminen. 3. Opettajien koulutus. 4. Toimintamallin tai sen osien pilotointi ja arviointi sekä niiden ottaminen osaksi vakituista toimintaa.

Hankkeen kesto: 4/2020–3/2022.

TALOUSHALLINNON AMMATTILAINEN – TÄSSÄ VIISI SYYTÄ LIITTYÄ MUKAAN!

  1. Yrityksen kilpailukyky kehittyy ja työntekijänä parannat asemaasi työmarkkinoilla.
  2. Pääset verkostoitumaan alueen ja alan toimijoiden kanssa.
  3. Osallistuminen ei edellytä käytetyn ajan lisäksi merkittävää taloudellista panostusta.
  4. Osallistujana pääset vaikuttamaan alan koulutuksen toteutukseen ja sisältöihin.
  5. Opinnot ovat joustavia ja suoritettavissa työn ohessa.

KOULUTUKSEN AIKATAULU JA KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Koulutuksen hakuaika päättyy to 30.9.2021. Koulutukseen hakeneille ilmoitetaan päätöksestä pe 1.10.2021.

Koulutus alkaa lähitapaamisena Linnanmaan kampuksella 6.10.2021 klo 9 – 12 . Samalla käynnistyy myös ensimmäinen opintojakso, Taloushallinnon prosessit ja niiden automatisointi. Koulutus päättyy helmikuussa viikolla 8.

Koulutus sisältää kokonaisuudessaan 3-4 lähiopetuskertaa (kesto noin 3 h / kerta) ja toteutetaan muuten etänä.

Kirjoita lyhyt, enintään A4-sivun mittainen vapaamuotoinen hakemus jossa kerrot, miksi koulutus sopii juuri sinulle. Otsikoi sähköposti seuraavasti: DIGATA / haku koulutukseen 2021. Lähetä hakemus ja CV pdf-tiedostoina  30.9.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen erkki.raudaskoski@oamk.fi.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

15 op:n laajuinen koulutus koostuu kolmesta opintojaksosta:

TALOUSHALLINNON PROSESSIT JA NIIDEN AUTOMATISOINTI 6 OP (VIIKOT 40-47)

Koulutuksessa opitaan prosessikuvaustekniikan perusteita sekä taloushallinnon prosessien tunnistamista. Lisäksi opitaan mallintamaan taloushallinnon prosesseja uimaratakaaviolla ja tunnistamaan taloushallinnon prosessien kehittämiskohteita. 

Ohjelmistorobotiikan(RPA) perusteet, ominaisuudet ja soveltuvien prosessien tunnistaminen. Prosessien tehostaminen ohjelmistorobotiikan avulla. Robotin rakentaminen UiPath Studiolla. Vaatii ohjelmointiympäristön asentamisen omalle koneelle. Ei vaadita aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista.

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 3 OP (VIIKOT 47-50)

Digitalisaation ja robotiikan myötä tulevaisuuden taloushallinnon työssä vaaditaan uuden teknologian hallintaa, itsenäistä työotetta sekä aiempaa kattavampia asiakaspalvelu- ja myyntitaitoja. Tulevien taloushallinnon ammattilaisten odotetaan olevan entistä kyvykkäämpiä tulkitsemaan raportteja, tarjoamaan henkilökohtaista neuvontaa asiakkaille, tunnistamaan asiakkaiden palveluntarpeita sekä tarjoamaan aktiivisesti lisäpalveluja.  

Opintojaksolla perehdytään taloushallinnon työn murrokseen ja henkilöstön osaamiseen kohdistuviin muutospaineisiin sekä kehitetään erityisesti taloushallinnon työssä vaadittuja asiakaspalvelu- ja myyntitaitoja. Koulutuksessa otetaan monipuolisesti huomioon eri asiakastyyppien palveluntarpeita sekä työntekijöiltä vaadittavaa osaamista työuran eri vaiheissa.

MUUTTUVA TALOUSHALLINTO JA TALOUSHALLINNON LISÄARVOPALVELUT 6 OP (VIIKOT 2-7)

Talousjohtaminen voi olla merkittävä tuki yrityksen päätöksenteolle. Opintojaksolla käsitellään taloushallinnon uusia trendejä ja mahdollisuuksia sekä tietotekniikan mahdollisuuksia taloushallinnon palveluissa. Tavoitteena on tunnistaa johtamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja vastata uusiin raportointihaasteisiin. Opintojakson aikana opit suunnittelemaan taloushallinnon palveluja ja niiden tuotteistamista. Sisältö tarkentuu myöhemmin.