Henkilöt opettelevat cobotin ohjaamista digitaalisen opetusmateriaalin avulla.

Kurssit

Rokka-hankkeen aikana kehitämme digitaalisia kursseja sekä yritysten henkilökunnalle että opetus- ja tutkimushenkilöstölle. Korkeakoulutetuille tarjottavat kurssimme sisältävät sekä perus- että syventäviä opintoja.

Opetus- ja tutkimushenkilöstölle

Opetushenkilöstölle laadimme tiiviin yhteistoiminnallisen robotiikan opetuksen työkirjan. Kirjassa kerrotaan kuvin eri työvaiheista ja tehokkaista opetusmalleista opetusryhmissä, joissa robotit tekevät yhteistyötä ihmisten kanssa tiimeissä.

Hankkeen ansiosta Pohjois-Pohjanmaan opetus- ja tutkimushenkilöstön kyky ymmärtää ja opettaa yhteistoiminnallista robotiikkaa tulevaisuuden osaajille kasvaa.

Yritysten henkilökunnalle

Yritysten koulutuksissa huomioimme yritysten erilaiset tuotannon toiminnot niiltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista. 

Opiskelijoille

Cobotit tutuiksi -kurssi tarjoaa kaikille yhteistoiminnallisesta robotiikasta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua helposti laitteiden käyttöön ja ohjelmointiin. Kurssista saat hyvän ponnahduslaudan jatkokoulutuksen valintaan.

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)