Toimenpiteet

Toimintamme POTKUA-hankkeessa

Hankkeessa on kehitetty siirrettävä ja todenmukainen simulaatioympäristö, jossa yrityksen henkilöstö työskentelee ja opettelee Lean-toiminnan periaatteita. Koulutuksen jälkeen peliympäristön oppeja siirretään yrityksen normaaliin toimintaan kehitysjakson aikana. Vaativampien projektien toteutus tapahtuu Green- ja Black Belt -koulutusten avulla.

Tavoitteemme

  1. Koulutamme Lean Championeja, jotka toimivat Lean-ajattelun jalkauttajina yrityksissä.
  2. Koulutamme Lean Six Sigma osaajia Green & Black Belt koulutuksissa.
  3. Luomme ja otamme käyttöön jatkuvan parantamisen toimintamallin yrityksissä.
  4. Nostamme asiakaslähtöisyyden kehittämisen keskiöön.
  5. Edistämme luovuutta yritysten kehittämisessä.
  6. Lisäämme tietoisuutta siitä, että koko henkilökunta voi kehittää yrityksen toimintoja yhdessä. Tämä parantaa myös informaation kulkua yrityksissä.
  7. Edistämme pk-yritysten verkottumista ja vertaisoppimista järjestämällä koulutustilaisuuksia yritysten avainhenkilöille.
  8. Lisäämme työhyvinvointia yrityksissä yhteisen toiminnan ja itsensä kehittämisen avulla. Näin työntekijät sitouvat paremmin yritykseen ja työssä viihtyminen paranee.
Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)