LEAN-toimintafilosofia

Lean-toimintamalli

Lean on Japanista lähtöisin oleva johtamisfilosofia, jossa pyritään kaiken turhan tekemisen poistamiseen. Lean kannattaa nähdä elämäntapana, jonka avulla yritys ja ihmiset kehittyvät. Ei ole olemassa yhtä oikeaa lean-totuutta, joka sopisi kaikille yrityksille. Yrityksen toimintojen keskiössä tulee olla aina asiakas. Lean-ajattelu tunnistaa kahdeksen eri hukan muotoa, joiden näkökulmasta toimintaa tarkastellaan. Näitä ovat:

Muistisääntö VOLVOKYY

Muistisääntö (VOLVOKYY)

  1. varastot
  2. odotus
  3. liike = etsiminen
  4. virheet
  5. osaaminen = ei hyödynnetä työntekijöiden potentiaalia
  6. kuljetukset
  7. ylituotanto
  8. yliprosessointi
Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)