Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Ilmoittaudu Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutuksiin
...

Ilmoittaudu koulutuksiin

Tämän yhdistäisin suoraan "osaamisen kehittäminen ja henkilöstökoulutus-sivulle

Tulevat koulutukset

« Takaisin

Verkkototeutusten pedagoginen muotoilu

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:3 op
Koulutusaika:13.9.2023 - 1.11.2023
Hakuaika: 20.4.2023 - 8.9.2023
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutuksessa tarjotaan ajankohtaista tietoa verkko-oppimisen muotoilusta, verkkotyöskentelyä tukevista digipedagogisista malleista ja sovelluksista. Koulutus antaa työvälineet oppijaa osallistavan oppimisprosessin suunnitteluun ja toteutukseen. Osallistuja tekee koulutuksen aikana omaan työhön liittyvän  kehittämistehtävän. Kehittämistehtäviin tarjotaan ohjausta koulutuksen aikana. 

 

Kohderyhmä

Ammatillisen toisen asteen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Sisällöt

Lisätiedot

Kouluttajakuvaukset

Minna Pesonen:

Olen digipedagoginen asiantuntija, kouluttaja ja lehtori (KM)Tavoitteeni on edistää digi- ja verkkovälineiden pedagogisesti perusteltua hyödyntämistä opetuksessa ja ohjauksessaOlen kouluttanut yli kahdenkymmenen vuoden ajan pääosin oppilaitoshenkilöstöä toisella asteella, korkea-asteella ja vapaan sivistystyön kentällä.  

Janne Vahtola:

Olen Janne Vahtola, digipedagoginen asiantuntija ja lehtori (FM, AmE, opinto-ohjaaja), jonka asiantuntijuus ja osaaminen painottuu erityisesti digitaalisten mediasisältöjen tuottamiseen ja niiden hyödyntämiseen opettajan työssä. Olen taustaltani ammatillinen erityisopettaja vaativan erityisen tuen kentältä ja tässä tehtävässä olen huomannut, mitä hyötyä erilaisista digipedagogisista ratkaisuista voi olla opiskelijan oppimiselle. Tällä hetkellä koulutan pääosin opetushenkilöstöä sekä ammattikorkeakoulussa että toisella asteella. 

Toteutusajat

Opetus toteutetaan hybridimuotoisena. Osallistujan on mahdollista osallistua lähiopetukseen Oamkin Linnanmaan kampuksella tai etänä verkossa.

1. koulutuspäivä ke 13.9.2023 klo 13.00–16.00
Teema: Oppimisprosessin muotoilu verkkototeutuksessa

2. koulutuspäivä ke 27.9.2023 klo 13.00–16.00
Teema: Digipedagogiset ratkaisut ja sovellukset

3. koulutuspäivä ke 1.11.2023 klo 9.00–16.00
Teema: Kehittämistehtävien esittely

Kehittämistehtävien vapaaehtoinen ohjaustapaaminen sovitaan erikseen.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4708988
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4663356


Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3407144

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.