Luonnontuotteiden talteenoton jäljitettävyys

Hankkeen aikana kehitimme sovelluksen, jonka avulla metsänomistajat, luonnontuotteiden kerääjät, välittäjät  sekä jatkojalostajat jakavat tietoa keskenään helposti ja vaivattomasti. Sovelluksessa, josta käytetään nimeä Luonnosta, hyödynnetään avointa paikkatietoa ja paikannusta. Sovelluksen avulla kerätyn luonnontuotteen keruupaikka on helposti jäljitettävissä, ja sovelluksen avulla jaettavissa myös esimerkiksi luonnontuotteiden ostajataholle. Sovellus toimii eräänlaisena luonnontuotteiden kerääjän muistiinpanovälineenä.

Luonnontuotteiden kerääjän ja metsässä liikkujan kannalta sovellus on paikkatietoon perustuva. Sovelluksen tarkoituksena on todentaa kerätyn raaka-aineen keruupaikka paikkatietoon perustuvalla sijainnin tarkentamisella, ja näin ollen varmistaa luonnontuotteen reitti kerääjältä ostajalle.

Alla olevista näyttökuvista voi hahmottaa sovelluksen käyttöliittymää, joka on toteutettu niin että jokaisen on helppo ja yksinkertainen sovellusta käyttää.

Sovellusta testattiin keruukauden 2023 aikana määritetyllä testiryhmällä. Testiryhmä koostui noin kymmenestä suopursun kaupallisesta kerääjästä. Testiryhmältä saadun palautteen perusteella sovellus oli käyttäjälleen riittävän helppokäyttöinen. Sovelluksessa testauksen aikana käytössä ollut Maanmittauslaitoksen WMS-karttarajapinta sai erityistä kiitosta tarkkuuden ja maasto-ominaisuuksiensa kannalta. Sovelluksen avulla merkinnän luominen maasto-olosuhteissa oli nopeaa ja helppoa, ja muokkauksen ansiosta keruutietoja pystyi päivittämään myös jälkikäteen, jolloin esimerkiksi runsaasta sääskitilanteesta johtuen, pystyi paikkatiedon merkitsemään sovelluksen avulla keruupaikalla ja kirjaamaan keruutiedot jälkikäteen.

Tämän aloitteen puitteissa järjestimme myös Luonnontuotealalle tehoa digitalisaatiolla ja teknologialla -webinaarin yhdessä mittavan valtakunnallisen toimijajoukon kanssa. Lisätietoa webinaarista ja webinaarin puhujien materiaalit löydät hankkeen nettisivuilta kohdasta Materiaalit. Hankkeen aikana käynnistettiin myös laajempaa luonnontuotealan digitalisaatioon liittyvää työtä.

Hankkeen toimesta selvitetään, minkälainen liiketoimintapotentiaali sovellukseen kohdistuu. Sovelluksesta laaditaan kaupallistamissuunnitelma, jonka löydät hankkeen nettisivuilta kohdasta Materiaalit. Hankkeessa kehitetty sovellusaihio luovutetaan vapaaseen käyttöön avoimen lähdekoodin palvelu GitHubissa.