Toimenpiteet ja tulokset

Hankkeessa kehitetään aloitteita, jotka tuottavat lisäarvoa biotalouden arvoketjuun ja joilla on nähtävissä liiketoimintapotentiaalia. Hankkeessa kehitettävät projektit ovat yrityslähtöisiä ja jakautuvat alla oleviin kokonaisuuksiin:

Kehitystyön ja testauksen jälkeen prototyypit luovutetaan jatkokehitystyöhön avoimen lähdekoodin palveluun. Prototyyppien lähdekoodit löytyvät GitHub-palvelimesta osoitteesta: https://github.com/Biodipi/. Ohjelmakoodit ovat lisensoitu avoimen lähdekoodin lisenseillä, jotka mahdollistavat koodin käyttämisen ja jatkokehittämisen vapaasti.

Hankkeen neljälle sovellusaloitteelle laadittiin kaupallistamissuunnitelmat, jotka löytyvät hankkeen nettisivuilta kohdasta Materiaalit. Näihin kaupallistamissuunnitelmiin on koottu aloitekohtaisesti kunkin aloitteen taustaa ja toimintaperiaatetta, liiketoimintapotentiaalia ja mahdollisia markkinoita.

Yllä olevien varsinaiden kehitysprojektien lisäksi hankkeessa tutkittiin muun muassa droonien hyödyntämistä biotaloudessa. Hankkeen aikana selvitettiin mansikkapeltojen drooniruiskutuksia ja lidar-korkeustietoaineistojen tuotantoa dronella ja aineistojen käyttömahdollisuuksien selvittämistä sala- ja valtaojasuunnittelun sekä salaojituksen toteutuksen digitalisointiin. Hankkeessa selvitettiin myös älymaatalouteen liittyviä aiheita kuten erilaisten kasvustosensoreiden ja –antureiden sekä traktorin ajonohjausjärjestelmän tuottaman datan hyödyntämistä täsmäviljelyn tukena.

Hankkeen järjestämät tilaisuudet:

Luonnontuotealalle tehoa digitalisaatiolla ja teknologioilla -webinaari 31.10.2023:

Luonnontuotealan arvoketjujen tehostamiseksi tarvitaan nykyistä aktiivisempaa avoimen tiedon, digitalisaation ja uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä. Alan kestävä uusiutuminen ja kasvu edellyttävät älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla voidaan esimerkiksi tehostaa ja optimoida raaka-ainehankintaa, lisätä resurssitehokkuutta läpi arvoketjujen sekä edistää luonnon raaka-aineiden jäljitettävyyttä. Webinaarin puhujien esitysmateriaalit löydät tältä sivustolta kohdasta Materiaalit.

Kiertotalous likes digi -klusteritapahtuma 16.8.2023, Oulu

Kiertotalousklusteri kumppaneineen järjesti Kiertotalous likes digi –tapaamisen törmäyttämään kiertotaloustoimijoita ja digitaalisten ratkaisujen kehittäjiä. Tilaisuuden puhujien materiaalit löydät täältä.

Hanke oli mukana myös muiden järjestämissä tilaisuuksissa:

Kiertotalousareena 24.5.2023, Oulu

Hanke oli mukana Oulussa ensimmäistä kertaa järjestettävässä KiertotalousAreenassa Oulun ammattikorkeakoulun messupisteellä.

Valtakunnalliset biotalouspäivät 20-21.9.2022, Oulu

Hanke osallistui Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n järjestämille Valtakunnallisille biotalouspäiville esittelemällä toimintaansa messupisteellä sekä puheenvuorolla.