Skip to content

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus pyrkii tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa siihen, että tutkimusdata, tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja tutkimustulokset olisivat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tällä pyritään parantamaan tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistämään tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä.

Avoimen julkaisemisen edut

  • Lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.
  • Lisää vuorovaikutusmahdollisuuksia.
  • Lisää todennäköisyyttä tulla viitatuksi.
  • Edistää tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten avointa saavutettavuutta.
  • ​Edistää yritysten toimintamahdollisuuksia ja innovaatioita.
  • Lisää rahoituksen vaikuttavuutta.
  • Edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa.
  • Edistää globaalia hyvinvointia.

Arenen Open Access -suositus

Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on edistää tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten avointa saavutettavuutta. Julkisesti rahoitetun tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten tulee olla avoimesti kenen tahansa saavutettavissa. Lausuman mukaisesti ammattikorkeakouluissa toimivien opettajien ja tutkijoiden edellytetään rinnakkaistallentavan tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelit Theseus-julkaisuarkistoon 1.1.2010 lähtien. Myös aiemmin julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentamista suositellaan.

ARENE ry suosittaa Open Access -julkilausumassaan, että ammattikorkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat suosivat julkaistessaan avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia kuten kunkin koulutusalan Open Access -lehtiä ja avoimesti saatavilla olevia sarjajulkaisuja.