Skip to content

Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa OSAOn opiskelijoille suunnattuja sosiaali- ja terveysalan opintoja. Suurin osa opinnoista on maksuttomia ja ne toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Jos tulet myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi, voidaan suorittamasi opinnot hyväksilukea tutkintoon.  Tutustu tarjontaamme ja tule kokeilemaan, miltä opiskelu Suomen yhteisöllisimmässä korkeakoulussa on! #luotaitseesi

Oamk Fast Track -opinnot (sairaanhoitajaopinnot) OSAOn lähihoitajaopiskelijoille

Oamk Fast track -opinnoissa opiskellaan sairaanhoitajaopintoja (30 op) lähihoitajaopintojen yhteydessä. Opinnot toteutuvat Oamkin toisen asteen opiskeluyhteistyöopintoina Kontinkankaan kampuksella. Sairaanhoitajaopinnot alkavat lähihoitajaopintojen toisena opiskeluvuotena. Opintojen ensimmäinen toteutus alkaa syksyllä 2023, jolloin sairaanhoitajaopintoja pääsevät aloittamaan syksyllä 2022 lähihoitajaopintonsa aloittavat opiskelijat. Lähihoitajaksi hakevat voivat hakea tähän opintopolkuvaihtoehtoon keväällä 2022 toisen asteen yhteishaussa. Kiinnostus tälle polulle ilmaistaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Kun opiskelija on suorittanut lähihoitajatutkinnon sekä sen aikana puolen vuoden sairaanhoitajaopinnot (30 op), voi hän hakea tutkintopaikkaa Oamkin sairaanhoitajaopintoihin. Hakumenettely ja valintaperusteet ammattikorkeakouluun tarkentuvat myöhemmin.

Varhaiskasvatuksen opinnot OSAOn lähihoitajaopiskelijoille

Oamkin varhaiskasvatuksen opinnoissa opiskellaan varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden tuottavia opintoja lähihoitajaopintojen yhteydessä. Opinnot toteutuvat Oamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa Kontinkankaan kampuksella yhdessä sosionomiopiskelijoiden kanssa.Lähihoitajaopinnoissa väyläopinnot sijoittuvat lähihoitajaopintojen osaamisalaopintojen alkuun Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tutkinnon osan yhteyteen. Kiinnostus varhaiskasvatuksen sosionomin opintoihin ilmaistaan osaamisalavalinnan yhteydessä syksyllä.Väyläopintojen myötä opinnot nopeutuvat, parhaimmillaan valmistumisaika lyhenee, ammatillinen kehittyminen vahvistuu ja omia tarpeita vastaava monipuolinen opintopolku mahdollistuu. Väyläopinnoissa opiskelijan kokonaiskuva varhaiskasvatuksen kentästä laajenee, opiskelija oppii tarkastelemaan varhaiskasvatusta moniammatillisesta näkökulmasta sekä saa kokemusta korkeakoulutasoisista opinnoista. Väyläopinnot tunnustetaan kokonaisuudessaan osaksi korkeakouluopintoja ja toisella asteella valinnaiseen tutkinnon osaan (15 osaamispistettä).

Sairaanhoitajaopinnot (Potilasturvallisen sairaanhoitotyön opinnot) OSAOn opiskelijoille

Oamkin Potilasturvallisen sairaanhoitotyön – opinnoissa opiskellaan sairaanhoitajakelpoisuuden tuottavia opintoja OSAOn lähihoitajaopintojen yhteydessä. Opinnot toteutuvat Oamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa Kontinkankaan kampuksella yhdessä sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa.Lähihoitajaopinnoissa väyläopinnot sijoittuvat lähihoitajaopintojen osaamisalaopintojen alkuun Sairaanhoidon ja huolenpidon tutkinnon osan yhteyteen. Kiinnostus opintoihin ilmaistaan osaamisalavalinnan yhteydessä syksyllä 2022. Aloitus on keväällä 2023. Väyläopintojen myötä opinnot nopeutuvat, parhaimmillaan valmistumisaika lyhenee, ammatillinen kehittyminen vahvistuu ja omia tarpeita vastaava monipuolinen opintopolku mahdollistuu. Väyläopinnot tunnustetaan kokonaisuudessaan osaksi korkeakouluopintoja ja toisella asteella valinnaiseen tutkinnon osaan (15 osaamispistettä).

Fysioterapiaopintoja OSAOn hieronnan ammattitutkintolaisille

Väyläopinnot ovat osa fysioterapia opintojen kelpoisuuden tuottavia opintoja. Opinnot alkavat yhteisellä infolla syksyllä 2022 ja opinnot alkavat pian infon jälkeen. Opinnot toteutetaan monimuotoisessa ryhmässä. Väyläopinnoissa väyläopettajat toimivat tuutoreina ja tarjoavat lisätukea opintoihin.

Mallissa on kiinnitetty huomiota väyläopintojen toteutukseen, jotta sujuva opiskeleminen toisella asteella ja korkeakoulussa yhtä aikaa mahdollistuisi. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisia toiminnallisia menetelmiä ja harjoitusryhmiä. Mallin mukaan opiskelijat hyötyvät opinnoista siten, että ammatillinen kehittyminen vahvistuu ja omia tarpeita vastaava monipuolinen opintopolku mahdollistuu.

Mikäli opiskelija tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi fysioterapian tutkinto-ohjelmaan, hänen suorittamat opinnot hyväksi luetaan suoraan osaksi fysioterapian opintoja.

Tutustu myös muiden alojen Oamk Highwayhin– tie lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta Oamkiin

Varmista opiskelupaikkasi Oulun ammattikorkeakoulussa jo lukiossa tai opiskellessasi ammatillista tutkintoa! Ovet informaatioteknologian, tekniikan tai luonnonvara-alalle avautuvat, kun suoritat lukio- tai ammattikoulututkinnon sekä määrittelemämme 15 opintopistettä. Suorittamasi opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoasi, joten valmistut nopeammin. Kaikki opinnot voi suorittaa verkossa. Lue lisää Oamk Highwaysta.