Palvelun nimi Peppi
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Johanna Liimatainen
Johanna Huttunen, , 0504624718
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Peppi on tietojärjestelmä, jossa käsitellään koulutuksen tietoja ja resurssointia sekä lukujärjestysvarauksia. Palvelu on tarkoitettu koulutuksen suunnittelijoille ja opettajille.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Opetussuunnitelmat, opettajien työaikasuunnitelmat, lukujärjestykset ja opetustilojen varaukset. Henkilötietoihin kuuluvat nimitiedot, sähköpostitiedot, nimike, esimiestieto, opettajien tuntihinta.
Tietolähteet Master-henkilötiedot siirretään Peppiin Hetasta.

Tutkinto-ohjelmista vastaavat lisäävät Peppiin opetussuunnitelmat. Esimiehet resurssoivat tunnit opettajille eli tekevät työaikasuunnitelmat. Työaikasuunnitelmat hyväksyy ktki-johtajat.

Lukujärjestyssuunnittelijat tekevät lukujärjestysvaraukset, ja opetustilavarauksia voi tehdä henkilökuntaan kuuluvat henkilöt.

Tki-henkilökunta lisää Peppiin meneillään olevat hankkeet.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Opintojaksotietoja siirretään opintojaksorekisteriin ja toteutustietoja siirretään Asioon. HR-henkilökunta hyödyntää tietoa työaikasuunnitelmista.
Tietojen säilytysaika
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet
  • Yleinen etu/julkisen vallan käyttö