Palvelun nimi Avoimen amk:n ilmoittautumissovellus
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Onno De Bruijn,
Henna Alakulju,
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Tietojärjestelmää käytetään avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisprosessin hallintaan. Järjestelmä on tarkoitettu avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi rekisteröitymiseen, opintojaksoilmoittautumisiin ja opintojen maksamiseen. Rekisterin käyttö perustuu ammattikorkeakoulua koskevaan lainsäädäntöön (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 ja Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014).
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Ei ole.
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Opintojaksojen toteutustietoja, opiskelijoiden henkilötietoja ja
ilmoittautumistietoja. Opiskelijoiden henkilötiedot sisältävät mm.
seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, sukupuoli, lähiosoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, mahdollinen laskutusosoite, työtilanne ja
koulutustausta.
Tietolähteet Opiskelija syöttää itse henkilötietonsa rekisteriin webissä
olevan henkilötietolomakkeen kautta. avoimen amk:n vastuuhenkilöt syöttävät kantaan opintojaksoihin ja niiden toteuttamiseen liittyvät tiedot.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Avoimen amk:n yhteyshenkilöt ja teknisen vian ilmentyessä tietohallinto
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Henkilötietoja käytetään vain ammattikorkeakoulun toiminnan
piirissä. Tietoja ei luovuteta OAMK:n ulkopuolelle.
Tietojen säilytysaika
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen