Palvelun nimi MoveON
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Onno De Bruijn,
Satu Lohiniva,
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Ensisijaisesti kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden ja koulutusosastojen kv-yhteyshenkilöiden käyttöön tarkoitettu ohjelmisto, jolla hallinnoidaan opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuusjaksoja/vaihtoja. Järjestelmän avulla vastaanotetaan ja käsitellään online-hakemuksia ja liikkuvuusilmoituksia ja vaihto- ja henkilötietoja sekä apurahatietoja. Järjestelmässä ylläpidetään myös Oulun ammattikorkeakoulun kansainvälisten partnereiden, ulkomaisten harjoittelupaikkojen ja yhteistyösopimusten tietoja.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Ei ole käytössä.
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Liikkuvien henkilöiden henkilötietoja, jotka sisältävät mm. seuraavat tiedot: nimi, syntymäpäivä, sukupuoli, yhteystiedot, lähettävän ja vastaanottavan organisaation tiedot, opintotietoja, koulutustietoja, työkokemustietoja, vaihdon päivämäärätiedot.
Tietolähteet Pääsääntöisesti liikkuva henkilö syöttää itse omat henkilötietonsa, koulutus- ja vaihtotietonsa (osa tiedoista tulee single sign on palvelimelta sekä Oamkin muista järjestelmistä (erityisesti Pepistä). Perinteisillä paperilomakkeilla hakevien tiedot syötetään rekisteriin kv-palvelujen henkilöstön tai koulutusosastojen yhteyshenkilöiden toimesta.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Tietoja käsittelevät kansainvälisten liikkuvuuspalvelujen henkilöstö, koulutusosastojen yhteyshenkilöt, IT-palvelut liittyen tietojärjestelmien käyttöön. Tietojen käsittelijät käyttävät tietoja omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan ja vain omiin työtehtäviinsä liittyen.
Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiöllä on pääsy järjestelmään saapuvien opiskelijoiden asuntohakemusten varmistamiseksi.
Ohjelmiston toimittaja QS Unisolution liittyen tietojärjestelmän ylläpitoon ja käyttöön .
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Tietoja siirretään Oamkin tietovarastoon. Liikkujien tietoja luovutetaan vastaanottavalle organisaatiolle hakemuksen vahvistamiseksi. Hyväksyttyjen saapuvien opiskelijoiden tiedot ja liikkuvuustiedot siirretään Oamkin opiskelijahallinto-ohjelmaan. Saapuvien opiskelijoiden/hakijoiden tietoja luovutetaan myös Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle.
Liikkuvuustietoja luovutetaan OKM:n tiedonkeruuseen, Opetushallituksen liikkuvuustiedon keruuseen sekä Erasmus+ -ohjelmassa liikkuvien henkilöiden tietoja siirretään Euroopan komission Mobility Tool -järjestelmään.
Tietoja siirretään myös taloushallinnon järjestelmiin apurahamaksatusta varten.
Tietojen säilytysaika Tiedot säilytetään toistaiseksi, mutta vähintään 10 vuotta, jonka jälkeen ne anonymisoidaan.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet
  • Yleinen etu/julkisen vallan käyttö
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu