Ura Oamkissa

Olemme 9 000 opiskelijan ja noin 500 työntekijän muodostama monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Tiivis yhteistyömme yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan opiskelijoidemme korkeatasoiseen ja ajantasaiseen osaamiseen. Toimintamme kulmakiviä ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme painoalat ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros.

Tervetuloa töihin Oulun ammattikorkeakouluun!

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakkeen saat avattua Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Avoimet työpaikat 

Rehtori

Hakemus jätettävä ennen 01.05

Tehtävänimike: Rehtori
Osasto: Hallintoyksikkö
Tiimi: Hallintoyksikkö
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan

Oulun ammattikorkeakoulu hakee

Rehtoria

Rehtorina johdat ja kehität ammattikorkeakoulun toimintaa. Vastaat ammattikorkeakoulun tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta sekä ammattikorkeakoulun kehittämisestä ja toiminnan ohjauksesta. Tehtävänäsi on osakeyhtiölaissa toimitusjohtajalle säädettyjen tehtävien lisäksi myös vastata hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta. Tukenasi sinulla on vararehtori ja koulutusyksiköiden johtajista koostuva johtoryhmä sekä keskeisten palvelutoimintojen asiantuntijat. Edellytämme sinulta tohtorin tutkintoa, tehtävien hoitamiseksi tarvittavaa kykyä ja ammattitaitoa, käytännössä osoitettua hyvää johtamistaitoa sekä suomen ja englannin kielen taitoa.

Mikäli olet muutoin erityisen ansioitunut tehtävään, on myös ylempi korkeakoulututkinto riittävä.

Odotamme sinulta näkemystä koulutustoiminnan ja TKI-hanketoiminnan kehittämisestä sekä elinkeinoelämän ja koulutuksen yhteistyön ylläpidosta ja edistämisestä. Lisäksi edellytämme vahvoja näyttöjä onnistuneiden muutoshankkeiden toteutuksesta.

Rehtorin valitsee ammattikorkeakoulun hallitus. Tehtävän palkkauksesta ja muista ehdoista sovitaan erikseen. Sähköiset hakemukset liitteineen (ansioluettelo ja vapaamuotoinen hakemuskirje) pyydetään jättämään viimeistään 30.4.2020. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätiedot:

Lisätietoja tehtävästä antaa Oulun ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Jouko Niinimäki. Voit jättää yhteydenottopyynnön hänen sihteerilleen Annika Giavedonille puhelimitse p. 029 448 4071 tai sähköpostilla annika.giavedoni (at) oulu.fi.

Täytä hakulomake

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen: