Ura Oamkissa

Olemme noin 9 000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus. Tervetuloa töihin Oulun ammattikorkeakouluun!

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakkeen saat avattua Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Avoimet työpaikat 

Yliopettaja, Digitaaliset ja teknologiset ratkaisut sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä tiedolla johtaminen

Hakemus jätettävä ennen 20.11

Tehtävänimike: Yliopettaja, Digitaaliset ja teknologiset ratkaisut sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä tiedolla johtaminen
Osasto: Hoitoalat
Tiimi: Hoitoalat, yhteiset
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan

Yliopettajan tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaalisiin ja teknologisiin ratkaisuihin, näyttöön perustuvaan toimintaan ja johtamiseen sekä tiedolla johtamiseen liittyvä opetus- ja ohjaustyö erityisesti Master-tutkinnoissa. Tehtävään kuuluu monialainen opetus sekä opinnäytetöiden ohjaus ja aktiivinen osallistuminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Lisäksi yliopettaja osallistuu Oamkin strategiseen työhön sekä työ- ja elinkeinoelämän ja korkeakoulukumppanuuksien kehittämiseen.

Tehtävä edellyttää osaamista sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen soveltamiseen ja kehittämiseen. Tehtävä edellyttää myös näyttöön perustuvan toiminnan ja johtamisen, tiedolla johtamisen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osaamista ja kykyä työskennellä tiimeissä ja verkostoissa. Lisäksi tehtävä edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä valmiutta kansainväliseen yhteistyöhön.

Eduksi luetaan aikaisempi opettajakokemus korkeakoulussa, kokemus englannin kielellä opettamisesta, hanke-/tutkimustoiminnasta sekä alan kansainvälisestä yhteistyöstä. Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja, laajoja verkostoja, joustavuutta, innovatiivisuutta sekä motivaatiota oman työn jatkuvaan kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tohtorin tai lisensiaatin tutkinto sekä vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavassa tehtävässä. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuisia opettajan pedagogisia opintoja. Jos näitä opintoja ei ole, ne tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän alkamisesta.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat ry:n opetusalan työehtosopimuksen kohdan Ammattikorkeakoulu mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä alkaa 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Lisätiedot:

Lisätietoja antavat Master-koulutuksen tiimipäällikkö, yliopettaja Kirsi Koivunen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. sekä koulutus- ja tki-johtaja Aini Ojala Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Täytä hakulomake

Yliopettaja, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hakemus jätettävä ennen 23.11

Tehtävänimike: Yliopettaja, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osasto: Hoitoalat
Tiimi: Hoitotyö
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu ja Oulainen
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2020

Yliopettajan tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteellinen, pedagoginen ja sisällöllinen kehittäminen sekä opetus ja ohjaus eri tutkinto-ohjelmissa ja Master-koulutuksessa. Yliopettaja osallistuu opinnäytetöiden ohjaukseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä Oamk:n strategiseen työhön. Yliopettajan tehtävänä on myös työ- ja elinkeinoelämän, korkeakoulukumppanuuksien ja verkostojen kehittäminen sekä osaamisten kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen mukaisesti.

Tehtävä edellyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn laaja-alaista tuntemusta, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista sekä kykyä työskennellä tiimeissä ja verkostoissa. Edellytämme osaamista digitalisaation soveltamiseen ja kehittämiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä opetusteknologian hyvää hallintaa. Tehtävä edellyttää myös sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä valmiutta kansainväliseen yhteistyöhön.

Eduksi luetaan aikaisempi opettajakokemus korkeakoulussa, kokemus englannin kielellä opettamisesta, hanke-/tutkimustoiminnasta sekä alan kansainvälisestä yhteistyöstä. Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja, hyviä verkostoja, joustavuutta, innovatiivisuutta sekä motivaatiota oman työn jatkuvaan kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tohtorin tai lisensiaatin tutkinto. Hakijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden käytännön kokemusta sosiaali- ja terveysalalta. Edellytämme lisäksi 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat ry:n opetusalan työehtosopimuksen kohdan Ammattikorkeakoulu mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä täytetään 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa koulutus- ja tki-johtaja Aini Ojala, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Täytä hakulomake

Lehtori, Korkeakoulupedagogiikka

Hakemus jätettävä ennen 28.11

Tehtävänimike: Lehtori, Korkeakoulupedagogiikka
Osasto: Ammatillinen opettajakoulutus
Tiimi: Ammatillinen opettajakoulutus
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2020

Lehtorin tehtävänä on korkeakoulupedagoginen ohjaus, kehittäminen ja opettajien täydennyskoulutus Oamkissa. Tehtävään kuuluu korkeakoulupedagoginen koulutus ja opettajankoulutus, valtakunnalliset korkeakoulupedagogiset tehtävät hankkeissa sekä korkeakouluopetuksen kehittämisen suunnittelu, ohjaus ja konsultointi korkeakouluissa. Lehtori osallistuu osaamisperusteisen ammatillisen opettajankoulutuksen toteutukseen ja toimintavan implementoinnin edistämiseen korkeakoulusektorilla. Lisäksi lehtori osallistuu yliopistoyhteistyöhön korkeakoulupedagogiikan kehittämisessä, on mukana korkeakoulupedagogisessa verkostoyhteistyössä sekä toteuttaa tiedonkeruu- ja tutkimustehtäviä.

Tehtävä edellyttää vankkaa kokemusta valtakunnallisesta korkeakouluopetuksen kehittämistyöstä.

Eduksi luetaan kokemus korkeakoulupedagogisena kouluttajana ja ammatillisena opettajankouluttajana sekä laaja-alainen perehtyneisyys tehtävän edellyttämään osaamiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulun opettajan kelpoisuus (Amk laki 932/2014, Asetus 1129/2014, Asetus 986/1998). Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuisia opettajan pedagogisia opintoja. Jos näitä opintoja ei ole, ne tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän alkamisesta.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen osio D Ammattikorkeakoulut mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot:

Lisätietoja tehtävästä antaa Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutus- ja tki-johtaja Asko Karjalainen, puh. 050-5637409, s-posti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Täytä hakulomake

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen: