Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Tule opiskelemaan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK), josta käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa myös nimitystä Master-tutkinto. Kyseessä on työelämälähtöinen ylempi korkeakoulututkinto, jonka voit suorittaa pääosin verkossa. YAMK-tutkinto antaa sinulle saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisterin tutkinto.

YAMK-tutkintojen laajuus on 60–90 opintopistettä ja tutkinnosta riippuen kesto 1–2,5 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Kaikille Master-opiskelijoillemme yhteisissä opinnoissa tutustut myös muiden alojen asiantuntijoihin. Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyösi, jossa paneudut vahvasti työelämän kehittämiseen.

Jotta voit hakea koulutuksiimme, sinulla tulee olla ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kaksi vuotta työkokemusta alalta.*

YAMK-tutkinto-ohjelmien opettajamme ovat ammattitaitoisia ja erittäin korkeasti koulutettuja. Tutustu Master-tiimiin.

*) Vuoden 2020 alusta tuli voimaan lakimuutos, jonka perusteella ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakevilta edellytetään kaksi vuotta työkokemusta. Lisäksi laki mahdollistaa harkinnanvaraisuuden niiden hakijoiden kohdalla, joilla ei ole korkeakoulututkintoa, mutta joilla ammattikorkeakoulu katsoo muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Lakia voidaan soveltaa syksyllä 2020 ja sen jälkeen alkavaan koulutukseen. (14.11.2014/932 § 25 (Finlex)) Oamk käyttää harkinnanvaraisuutta niiden hakijoiden kohdalla, joilla ei ole korkeakoulututkintoa, mutta he ovat suorittaneet koulutukseen soveltuvan suomalaisen opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon. Soveltuvat opisto- ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot määritellään koulutuskohtaisesti valintaperusteissa.