Koulutukset ja tapahtumat

Hankkeessa järjestetään kahden tyyppisiä koulutuksia. Ydinryhmälle pidetään työpaja-tyyppisiä koulutuksia, joissa kokeillaan kehitettäviä ohjausmalleja ja arvioitavia työkaluja käytännössä. Ryhmä tukee muita opintojen ohjauksen, hakija- ja opiskelijapalveluiden työntekijöitä toimintamallin käyttöönotossa.

Lisäksi pidetään laajemman ryhmän koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille opintojen ohjauksesta kiinnostuneille. Näillä viestitään hankkeen toiminnasta, koulutetaan valittuja toimintamallin osia, osallistetaan henkilöstöä ja kerätään heiltä kokemuksia.

Loppuseminaari järjestetään torstaina 23.11.2017. 


Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)