Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Verkko-ohjaaja - Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa

Julkaistu: 27.11.2017 klo 13:20 Ajankohtaista

Tiedotteen kuva

Verkko-ohjaaja - Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa –opas julkistettiin Verkko-ohjaaja – Verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena ESR-hankkeen loppuseminaarissa 23.11.2017.  

Digitalisaatio muuttaa opetuksen ja oppimisen lisäksi myös opintojen ohjauksen toimintakenttää. Ohjaustoimijoita mietityttää muun muassa:

  • Mitä verkko-ohjaus ylipäätään on?
  • Kuka sitä tekee, miten, kenen kanssa ja ketä varten?
  • Miten verkossa tapahtuva ohjaaminen eroaa kasvokkain tapahtuvasta ohjaamisesta?
  • Millaisia laitteita ja välineitä juuri meidän kannattaisi verkko-ohjauksessa hyödyntää?
  • Miten varmistutaan tietoturvasta, tietosuojasta ja toiminnan eettisyydestä verkko-ohjauksessa?

Opas on tarkoitettu työvälineeksi kaikille opintojen ohjauksen, tieto- ja neuvontatyön, tuutoroinnin, mentoroinnin ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville heidän etsiessään vastauksia näihin kysymyksiin. Opas on syntynyt osana Verkko-ohjaaja – verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena -hanketta, joka toteutettiin Oulun ammattikorkeakoulussa vuosina 2015–2017. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)