Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Sosiaalinen media opiskelija- ja hakijapalveluiden sekä opintojen ohjauksen toiminnassa

Julkaistu: 3.4.2017 klo 10:12 Ajankohtaista

Ydinryhmän 6. koulutuspäivä ”Sosiaalisen median palvelut opiskelija- ja hakijapalveluiden sekä opintojen ohjauksen toiminnassa. Tiedottaminen ja seuranta.” järjestettiin Oulun ammattikorkeakoulun Kotkantien kampuksella perjantaina 24.3.2017. Kouluttajana toimi Harto Pönkä.  Koulutusmateriaalit löytyvät osoitteesta koulutus.purot.net/oulu-2432017.

Koulutuspäivän ydinkysymyksiä olivat muun muassa: Mitä some on juuri nyt? Mitä sosiaalisen median välineitä ja palveluita opintojen ohjauksessa ja neuvonnassa voi käyttää ja miten? Miten ohjaaja voi hyödyntää sosiaalista mediaa verkostoitumiseen? Tavoitteena oli myös luoda Oamkin some-ohjauksen pelisäännöt, jotka toimivat rinnakkain Oamkin viestinnällisten some-ohjeiden kanssa.

Mitä on sosiaalinen media?

Some yhdistää ihmiset, joilla on samanlaisia intressejä. Eikö opiskelijalla ja ohjaajalla ole sama tavoite? Opiskelija hakeutuu ohjaukseen, jotta valmistuu. Ohjaaja ohjaa opiskelijaa, jotta tämä valmistuu. Somessa voi julkaista, jakaa, viestiä, keskustella, työskennellä yhteisöllisesti ja verkostoitua.

Some ohjaajan ja ohjattavan välineenä

Nuoret haluavat nykyään, verrattuna aikaisempaan, yhä enemmän keskustella yksityisesti yhden henkilön kanssa tai pienryhmässä. Harva haluaa tekemiensä sisältöjen olevan julkisia. Tiedottaminen ja neuvonta ovat enemmän julkista, mutta ohjaus yksityisempää kahden keskeistä tai pienryhmissä tapahtuvaa. Nämä molemmat ovat mahdollisia somessa. Suomalaiset käyttävät maailman eniten mobiilidataa, koska se on niin halpaa, joten ohjaukseen kannattaa valita väline, mikä toimii myös mobiilisti. Verkkopalveluita käytetään paljon kaupunkialueilla, mutta vähän syrjäseuduilla. Miksi näin? Luulisi, että olisi toisinpäin?

Mitä hyötyä sosiaalisesta mediasta on ohjaustyötä tekevälle?

 • some on rajaton materiaalipankki
 • ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
 • yhteydenpidon helppous ja nopeus
 • verkostoituminen muiden ohjaajien kanssa – tiedon ja ideoiden jakaminen

Eri somevälineet on tarkoitettu erilaisiin juttuihin, joten valitse itsellesi sopivin ja tarkoituksenmukaisin väline. Mieti ensin, mitä haluat somessa tehdä? Onko se verkostoitumista, jakamista, keskustelua vai kenties ryhmien ohjaamista?

 • Instagram toimii esimerkiksi oppimispäiväkirjana opiskelijoille erityisesti visuaalisella puolella > voi esitellä omia töitä ja tuotoksia.
 • YouTubeen tieto- ja neuvontatyön sekä ohjauksen videoita
 • Twitter – tilannehuone. Seurattavia ohjaajille: Anne Rongas, Matleena Laakso, Jaana Kettunen ja Sara Peltola. Lisää nimiä koulutuspäivän materiaalissa.
 • Facebook – kokoontumispaikka – kannattaa pyrkiä oman alan sisäpiireihin, missä keskustelua käydään ammatillisessa mielessä. Liity esim. ”Opinto-ohjausta kaikille kiinnostuneille” ja ”Ohjausverkosto Pohjois-Pohjanmaa” Facebook-ryhmiin.
 • SlideShare on hyvä tiedonlähde ohjaajille

Vinkkejä

 • Rakenna verkkoidentiteettiä harkiten. Muista, että kaikki toiminta jää verkkoon talteen. Älä siis julkaise, jos et ole aivan varma.
 • Vaikka teet somessa töitä, älä sulkeudu työprofiilin taakse kokonaan. Ole somessa oma itsesi.
 • Ohjaa opiskelijat tekemään LinkedIn-profiili ja tee sellainen myös itsellesi.
 • Blogiin voit rakentaa oman asiantuntijaimagon ja portfolion esim. Wordpress tai Blogger.
 • Omasta osaamisesta huolta pitäminen on tärkeää ohjaajalle. Katso vuosisadan taidot ja nettilukutaidot slidet 29. ja 30 Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa.

Aamupäivän luennon jälkeen jakaannuttiin ryhmiin testaamaan, tutkimaan ja arvioimaan eri somepalveluiden pedagogista käytettävyyttä ohjauksessa.  Arvioitavana olivat WhatsApp ja Snapchat, Facebook, Blogit, YouTube sekä somepalveluiden videot ohjauksessa. Työn tulokset kirjattiin Google-dokumenttiin. Iltapäivän viimeisessä osiossa keskusteltiin Oamkin somepelisäännöistä erityisesti some-ohjauksessa. Oamkin somepelisäännöistä voit lukea Verkko-ohjauksen hyvien käytäntöjen oppaasta, joka julkaistaan marraskuussa 2017.

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)