Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Koulutuspäivä teemoinaan verkko-ohjauksen tietoturva- ja tietosuoja-asiat ohjaustyössä

Julkaistu: 14.10.2016 klo 08:43 Ajankohtaista

Kolmas Verkko-ohjaaja-hankkeen koulutuspäivä järjestettiin perjantaina 10.10.2016. Koulutuksen teemoina olivat verkko-ohjauksen tietoturva- ja tietosuoja-asiat ohjaustyössä.

Hankkeessa sovellussuunnittelijana toimiva Timo Hakkarainen koulutti meitä monimuotoiseen ohjaukseen ja neuvontaan liittyviä luottamus-, yksityisyys- ja tietoturva-asioista. Koulutettavia päivässä oli fyysisesti mukana viitisentoista sekä pari kuulolla AC:n kautta –  itse koulutuskin toteutui siis monimuotoisena!

Aamu käynnistyi kuulumiskierroksella, sillä ydinryhmä oli viimeksi kokoontunut viime keväänä. Ydinryhmäläiset jakoivat ajatuksiaan verkko-ohjaustestailuista koskien esimerkiksi Moodleroomsin, AC:n ja chat-palvelu-käyttökokemuksiaan.

Aamupäivän ohjelma koostui Timon kokoamasta infopaketista koskien päivän teemoja. Koulutus lähti liikkeelle tutustumalla tietoturvan ja tietosuojan käsitteisiin; mitä ne tarkoittavat ja mikä on niiden välinen ero. Perehdyimme myös siihen, miksi tietoturva on tärkeää niin työntekijälle kuin Oamkille, millaisia uhkia ja vaaroja verkossa on olemassa sekä sitä, kuinka itse voimme parantaa tietoturvaa. Tähän liittyen keskustelimme BYOD:in (Bring Your Own Device) yleistymisestä ja saimme käytännön vinkkejä siihen, mitä asioita tulisi ottaa huomioon esimerkiksi koti- ja työkoneen, sähköpostien ja sosiaalisen median käytössä sekä salasanojen asettamisessa. Lisäksi käsittelimme, mitä järjestelmiä Oamk tukee ja mitä tulee ottaa huomioon kolmannen osapuolen järjestelmiä käytettäessä, joita Oamk ei tue.

Kouluttaja nosti erityisesti esiin tietoturva- ja suojaongelmat mobiilikäytön näkökulmasta, sillä älypuhelinten sekä niissä olevien sovelluksien määrän kasvu ja jatkuva internet-yhteys yhdessä ovat lisänneet myös tietoturvariskejä.

Koulutukseen osallistuvien oppimista myös testattiin Kahoot-sovelluksen avulla. Kahoot oli suurelle osalle tuntematon sovellus, joten ennen tietovisaa sovellus esiteltiin meille. Meitä kehotettiin visailemaan eri laitteilla, kuten tableteilla ja älypuhelimilla, joita opiskelijakin saattaisi visailuun käyttää. Tietoturvateemainen tietovisa Kahootilla toteutettuna oli opettavainen ja innostava, ja sai ryhmän hyvin aktivoitua!

Koulutukseen osallistujat olivat ennen koulutuspäivää kotiryhmissään saaneet ennakkotehtäväkseen miettiä, millaisia tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asioita eri tyyppisten järjestelmien käyttöön voi ohjauksen näkökulmasta liittyä. Ryhmille oli etukäteen määrätty mietittäväksi eri tarkoituksiin käytettävät järjestelmät; yksi ryhmä käsitteli verkkoneuvotteluvälineitä, toinen chat-palveluita, kolmas sosiaalisen median palveluita ja neljäs pikaviestinpalveluita. Koulutuspäivään kouluttajamme oli sitten koonnut ennakkotehtävissä nostettuja aiheita plussiksi ja miinuksiksi: tehtävien perusteella vaikutti siltä, että varsinkin sosiaalisen median palvelut ohjaustyössä herättivät ydinryhmäläisissä huolta.

Iltapäivällä kotiryhmät järjestäytyivät uudelleen monialaisiin ryhmiin. Näissä ryhmissä tehtävänä oli pohtia, millä keinoilla ohjaajan on mahdollista ennaltaehkäistä ennakkotehtävissä mainittuja tietoturvan ja tietoturvan ongelmakohtia eri järjestelmissä. Ryhmät työskentelivät yhteistoiminnallisesti sekä ennakkotehtäviä tehdessä, että koulutuksen aikana hankkeeseen osallistuvien yhteisen Google Docsin kautta, jonka pohjalta tuotetaan Verkko-ohjauksen hyvien käytäntöjen opasta. Kaikkia koulutuspäivän tehtäviä hyödynnetään siis suoraan hankkeen aikana syntyvässä oppaassa.

Kokonaisuudessaan päivä oli erittäin informatiivinen ja herätti intensiivisiä keskustelua monimuotoisen ohjauksen vaaroista ja uhista, mutta toisaalta antoi paljon uusia vinkkejä siihen, miten jokainen voi tietoturvallisuutta edistää. Kiitos kouluttajallemme!

Suvi Kauppi

Kuvassa hankkeen sovellussuunnittelija Timo Hakkarainen

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)