Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Verkko-ohjaaja –hanke testaa Chat-palveluita syksyn aikana opiskelijaintra Oivassa ja Oamkin www-sivuilla

Julkaistu: 5.9.2016 klo 13:17 Ajankohtaista

Verkko-ohjaaja – Verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena –ESR-hankkeessa testataan syksyn aikana erilaisia opintojen ohjauksen ja opintoneuvonnan chat-palveluita. Testattavana on kolmen eri palveluntarjoajan chatit ja niitä testaavat Opiskelijapalvelut, Hakijapalvelut, Opintotukipalvelut, Kv-palvelut ja Kampusopot. Avoin amk myös jatkaa jo keväällä aloitettua chat-kokeilua.   

Chateissa toimitaan anonyymisti, joten niissä ei voi vastata esim. opintopistekertymiin tms. opiskelijan henkilötietoja koskeviin kysymyksiin, vaan ne hoidetaan joko sähköpostilla tai henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa. 

Testichatit avataan hakijoille ja opiskelijoille, joten testaaminen tapahtuu autenttisessa tilanteessa. Chat-palveluiden päivystysajoista tiedotetaan Oivassa chattien "kotisivuilla" sekä Oamkin Ohjaus- ja opiskelijapalveluiden Facebook-ryhmässä. 

Syksyn chat-kokeiluissa kerätään käyttökokemuksia chat-ohjaajilta ja vertaillaan erilaisten chat-ohjelmien ominaisuuksia ohjauksen ja neuvonnan näkökulmasta.  Samalla laaditaan chat-ohjaajien muistilistaa tai "huoneentaulua".  

Chattia on useissa tutkimuksissa kuvattu vaativaksi ohjauksen välineeksi. Ohjaajalla voi samaan aikaan olla meneillään useita chat-keskusteluja joiden tempo voi olla kiivas. Keskustelu yleensä etenee limittäin myös yksittäisissä chat-keskusteluissa. Samaan aikaan chat-ohjaajan tulisi kuitenkin luoda kiireetön ja vastaanottava ilmapiiri ja ylläpitää läsnä olemisen tunnetta. 

Digitaalisen nuorisotyön puolella anonyymichatit ovat jo pitkään olleet keskeisiä ohjauksen välineitä ja tätä kokemusta voidaan hyödyntää myös korkeakouluopiskelijoiden ja hakijoiden ohjauksessa. Parhaimmillaan chat-ohjaus madaltaa ohjaukseen hakeutumisen kynnystä ja ehkäisee opinnoista syrjäytymistä. 

Lisätietoja antavat: 

Hanna Ylönen, hanna.ylonen#oamk.fi (korvaa # -> @)  

Anna Kolehmainen, akolehmai#oamk.fi (korvaa # -> @)  

 

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)