Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Terveisiä Digitaalisen nuorisotyön MOOCilta: tällä viikolla keskustelua aiheesta Nuoret ja sosiaalinen media

Julkaistu: 25.5.2016 klo 13:24 Ajankohtaista

Suoritan tänä keväänä kaksi Digitaalisen nuorisotyön MOOC-kurssia: "Johdatus digitaaliseen nuorisotyöhön" on parhaillaan menossa ja "Digitaalinen kohtaaminen ja dialogisuus nuorisotyössä" on jo plakkarissa. MOOCit järjestää OKM:n rahoittama Distanssi-hanke www.distanssi.fi ja toimijoina ovat mm. Humak ja Metropolia.

Digitaalisessa nuorisotyössä liikutaan samojen teemojen parissa kuin verkko- ja monimuoto-ohjauksessa. Vuorovaikutus, dialogi, kohtaaminen ja yksityisyys ovat teemoja joihin olen digitaalisen nuorisotyön puolelta saanut uusia näkökulmia ja herännyt tietoisesti ajattelemaan asioita erityisesti nuorten näkökulmasta. Distanssin toteuttamat MOOCit on nimetty cMOOCeiksi; näin halutaan korostaa näiden opintojen yhteisöllistä tiedonrakentelua verkossa.

Parhaillaan on menossa keskustelutehtävä otsikolla "Nuoret ja sosiaalinen media"; keskustelemme valmennusryhmässämme seuraavista aiheista Verken suunnittelijan Marcus Lundqvistin videoluennon perusteella:

  • Miten vlogit, Youtube ja tubettaminen näyttäytyvät nuorten elämässä? Miten näitä voisi hyödyntää digitaalisessa nuorisotyössä?
  • Luennossa puhutaan nuorisotyöntekijöiden oman persoonan peliin laittamisesta verkossa. Mitä ajatuksia tämä herättää? Toimitko verkossa mielelläsi omana itsenäsi vai oletko varovainen itsesi esiin tuomisessa?
  • Minkälaista yhteisöllisyyttä nuorten sosiaalisen median käyttö ilmentää?

Alla muutamia ajatuksiani viikon teemaan:

Verkossa ja somessa kehitys on tällä hetkellä erittäin nopeaa; uusia sovelluksia tulee ja menee jopa muutaman viikon aikajänteellä. Nuorisotyössä ei aina pysytä digitalisaatiokehityksen mukana eikä se tällä tahdilla ole ihme. Mukana pitäisi kuitenkin yrittää pysyä, sillä kuten luennoitsija osuvasti verkkoajankäyttöön liittyen toteaa: "Aikuiset menevät verkkoon, nuoret ovat siellä." Tämä kuvastaa mielestäni hyvin sukupolvien välistä kuilua tällä hetkellä ja haastetta jonka keskellä elämme.

Nuoret ovat siirtyneet käyttämään erityisesti erilaisia pikaviestipalveluita, joissa yhteisöllisyys on tiiviimpää ja tapahtuu pienemmissä, suljetummissa ryhmissä ja kaveriporukoissa. Tyypillistä on, että esimerkiksi verkon yleiseltä keskustelupalstalta siirrytään perustamaan muutaman hengen WhatsApp-ryhmä jossa ennestään tuntemattomienkin kanssa käydään yksityisempää keskustelua esim. jostakin arkaluontoisesta aiheesta.

Nuoret ovat alkaneet entistä enemmän tiedostaa omia some-jalanjälkiään; kuvat ja kommentit esim. Facebookissa voivat päätyä mihin tahansa. Samaan aikaan kuitenkin nuorisotyöntekijöiltä ollaan vaatimassa entistä enemmän oman persoonan esille tuomista some- ja verkkoviestinnässä ja mm. oman toiminnan kuvaamista ja vloggaamista.

Ymmärrän että tähän vaatimukseen on vaikea sopeutua. Työrooli halutaan jaksamissyistäkin pitää erillään henkilökohtaisesta roolista. Samoin ne asiat joita työntekijä verkossa työroolissa edistää, ovat usein selkeästi työnantajan arvojen ja linjausten mukaisia. Miten paljon omia ajatuksia ja persoonaa voi ja saa tuoda esille, riippuu varmasti myös ammatista ja työnantajasta. Mielestäni ketään ei pitäisi kuitenkin syyllistää siitä että haluaa tehdä rajanvetoa yksityisen ja julkisen toimintansa välillä.

Nuorille Youtube on erittäin vahva yhteisö, jossa myös käydään paljon yhteisöllistä keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa. Youtuben roolia ja merkitystä ei vanhemmissa sukupolvissa ole täysin ymmärretty, vaan se lienee aikuisten keskuudessa väärinymmärretyin some-kanava! Elämän kaikki äärilaidat sijoittuvat Youtubeen ja se on paljon! Tubettajat ovat nuorten suuria idoleita ja heillä on oma vahva yhteisönsä. Nuorisotyö ei vielä näyttäydy tarpeeksi vahvasti Youtubessa ja siksi tubeen onkin muodostunut myös epävirallista nuorisotyötä, aikuisia joita nuoret seuraavat ja joiden neuvoja kuuntelevat.

Työsarkaa siis riittää. Kuitenkin innostunut asenne ja uteliaisuus uuden oppimista kohtaan auttaa jo pitkälle digitaalisen työotteen kehittämisessä myös nuorisotyössä. Ollaan siellä missä nuoretkin on! Tämä ohje pätee varmasti myös korkeakouluissa tapahtuvaan ohjaukseen ja tähän Verkko-ohjaaja -hankkeessakin haluamme henkilöstöä rohkaista!

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)