Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Koulutuspäivä verkko-ohjauksen vuorovaikutuksesta ja viestinnästä

Julkaistu: 5.4.2016 klo 12:55 Ajankohtaista

Ydinryhmälle suunnattu toinen koulutuspäivä pidettiin 21.3.2016. Kouluttajanamme oli sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija Harto Pönkä.

Päivän keskeisinä teemoina olivat verkko-ohjauksen tietopankit, some-palvelut, vuorovaikutus ja viestintä etäohjauksessa, ryhmät ja yhteisöllinen oppiminen, netiketti ja tekijänoikeudet. Perehdyimme kattavasti opiskelijan opintopolun eri vaiheiden verkko-ohjauksen mahdollisuuksiin, vuorovaikutussuhteisiin ja työkalujen tarjontaan.

 

 Pönkä, H. (2016)

Koko koulutuspäivän ajan hyödynsimme yhteisöllisenä työskentelyalustana Purot.net –wikiä. Kouluttajan diaesitys oli seurattavissa koulutuspäivää varten luodulla sivustolla ja osallistujilla oli mahdollista kirjata sivulle reaaliaikaisesti kysymyksiä ja kommentteja kaikkien yhteisesti nähtäville. Myös koulutuksen aikana tehtyjen ryhmätöiden tuotokset kirjattiin suoraan kyseiselle interaktiiviselle wiki-alustalle.

Learning cafe -työskentelyn avulla pohdimme opiskelijoiden ohjeistusta ja netikettiä verkko- ja monimuoto-opetuksessa.  Kierrettävissä ryhmätyöpisteissä aiheina olivat: 1. Yksityisyys ja henkilötiedot, 2.Tekijänoikeudet opiskelussa, 3. Some-palvelujen käyttöehdot vs. opiskelijan oikeusturva, 4. Muut opetuksessa/ohjauksessa huomioitavat asiat.

Opinto-ohjauksen chat-palvelut herättivät aktiivista keskustelua käyttökokemuksista aina viestinnän erityispiirteisiin asti. Chat-palvelut tulevat todennäköisesti lisääntymään eri vaiheiden opinto-ohjauksessa. Oli mielenkiintoista tulkita yhdessä case-esimerkin kautta opinto-ohjaustilanteeseen liittyvän chat-keskustelun sisältöä. Chat-keskustelu edusti hymiöineen nykypäivälle tyypillistä kirjoitetun ja puhekielen välimuotoa, nk. ”netspeakia”. Lähteenä käytetyn Sara Peltolan (2015) pro gradu -tutkimuksen mukaan huomioitavaa onnistuneelle chat-ohjaukselle on, että sille varataan häiriötekijöiltä rauhoitettua aikaa, edetään kiireettömästi, rakennetaan luottamuksellinen ilmapiiri, varmistetaan yhteinen ymmärrys asioista ja ohjattavan kuulluksi tulemisesta.

Päivän aikana syvennyimme myös siihen, mitä on yhteisöllinen työskentely ja miten ohjauksen ja oppimisen näkökulmasta voidaan edesauttaa yhteisöllisyyttä verkossa. Pöngän mukaan some-palvelut (esim. WhatsApp, Snapchat) voivat olla hyvin toimiva osa verkko-ohjausta ja esimerkiksi opiskelijoiden toisilleen antamaa vertaistukea. Koulutuksen järjestäjän puolesta some-ohjeistukseen ja henkilötietojen käsittelyyn on kuitenkin kiinnitettävä huomiota.

Kaiken kaikkiaan monipuolisen ja ajankohtaisen koulutuksen ansiosta kartutimme roimasti ymmärrystämme ja osaamistamme verkko-ohjauksen vuorovaikutuksen ja viestinnän osalta. Toteutus oli onnistunut ja sopivasti osallistava. Kiitokset vielä asiantuntevalle kouluttajalle!

 

Hanketyöryhmän puolesta Kati Mäenpää

 

 

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)