Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Verkko-ohjaaja -hanke kysyi opiskeluhyvinvointipäivässä verkko-ohjaamisen välineistä: Toiveena mobiilia verkko-ohjausta

Julkaistu: 19.2.2016 klo 13:00 Ajankohtaista

Verkko-ohjaaja –hanke oli mukana 18.2.2016 Oulun ammattikorkeakoulun Kotkantien kampuksella järjestetyssä opiskeluhyvinvointitapahtumassa. Päivän aikana juttelimme opiskelijoiden kanssa verkko-ohjauksesta ja hankkeemme tavoitteista; useimmat opiskelijat totesivat, että verkko-ohjauspalvelut olisivat tervetullut lisä nykyiseen ohjaustoimintaan ja opiskelijapalveluihin.

 

 

Tapahtumaan osallistujat pääsivät vastaamaan ständillämme tableteilla pienimuotoiseen Webpropol-kyselyymme verkkopalveluiden käytöstä ja verkko-ohjauksesta. Kyselyyn vastasi tapahtuman aikana yhteensä 187 kävijää, joista opiskelijoita 151 ja henkilökuntaa 36.

Kyselyyn vastanneilla oli mahdollisuus osallistua myös arvontaan, jossa palkintona oli langaton bluetooth-kaiutin. Kaiutinta voi musiikin kuuntelun lisäksi käyttää myös verkko-ohjauksessa langattomana kuulokemikrofonina. Arvonta suoritettiin 18.2 ja kaiuttimen voitti ensimmäisen vuoden energiatekniikan opiskelija Eeva Manninen. Lämpimät onnittelut Eevalle!

 

Kuvassa keskellä arvonnan voittaja Eeva Manninen, vasemmalla Hanna Ylönen ja oikealla Anna Kolehmainen

Palkinnon luovuttamisen yhteydessä juttelimme Eevan kanssa opintojen ohjauksesta, opintoneuvonnasta ja verkko-ohjauksen mahdollisuuksista. Eeva kertoi, että hänellä oli tarvetta opintojen ohjaukseen ja opintoneuvontaan jo ennen opintojen aloitusta siirto-opiskelumahdollisuuksia selvitettäessä. Tällöin hän sai opintoneuvontaa kampuksen opiskelijapalveluista sähköpostilla ja opintojen ohjaajalta kasvokkain paikan päälle matkustamalla. Eevan kanssa pohdimme, että esimerkiksi AC-istunto olisi noissa tilanteissa ollut kätevä ja vuorovaikutteinen tapa saada henkilökohtaista ohjausta etänä, kun ohjaaja tai opintoneuvoja olisi voinut jakaa ohjaustilanteessa erilaisia dokumentteja ja verkkosivuja yhteisen näytön kautta havainnollistamaan asiasisältöjä. Eeva oli tyytyväinen Oamkista saamiinsa ohjauspalveluihin tähän mennessä. Tulevaisuudessa siintävät mielessä työt uusiutuvan energian käyttöön liittyen.

 

Kyselyn tuloksia ja johtopäätöksiä

Hyvinvointipäivän kyselyssämme kysyimme osallistujilta Millä laitteella käytät verkkoa ja verkossa olevia palveluita esim. somea useimmiten? Vastaukset jakautuivat alla olevan mukaisesti:

 Älypuhelin osoittautui odotetusti ylivoimaiseksi ykköseksi verkkopalveluiden välineenä tässä otoksessa. Yhdistettynä tabletin käyttöön mobiililaitteiden käyttöprosentiksi tulee 77,54 %. Opiskelijoista älypuhelimen nimesi 73,5 % useimmiten käyttämäkseen laitteeksi ja henkilökunnasta 55,5 %.

Kysyimme myös Mikä on käyttämäsi laitteen käyttöjärjestelmä? Vastaukset jakautuivat tämän kysymyksen osalta seuraavasti:

 

Vastaajien joukossa oli puolet Android-käyttäjiä ja viidesosa iOS-käyttäjiä. Windows-käyttäjiä oli reilu neljännes vastaajista. Windows-käyttäjistä 25 % oli älypuhelimen käyttäjiä, 3,80 % tabletin käyttäjiä, 32,70 % läppärin käyttäjiä ja 38, 50 % pöytäkoneen käyttäjiä.

Kysyimme myös Soveltuisiko käyttämäsi laite mielestäsi verkossa tapahtuvaan opintojen ohjaukseen ja/tai neuvontaan? Suhtautuminen verkko-ohjaukseen itselle tutulla välineellä on erittäin myönteistä; 80 % vastanneista opiskelijoista oli sitä mieltä, että hänen käyttämänsä laite soveltuisi verkko-ohjaukseen tai – neuvontaan ja 86 % vastanneista henkilökunnan edustajista oli samaa mieltä. 73 % kaikista vastanneista älypuhelimen käyttäjistä oli sitä mieltä, että laite soveltuisi verkko-ohjaukseen tai –neuvontaan.

Verkko-ohjaaja –hankkeelle tämä pienimuotoinen kampuskysely antaa hyvän muistutuksen siitä, että mobiilikäyttö on otettava huomioon kaikessa monimuotoisen ohjauksen ja opintoneuvonnan palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelijat kokevat verkko-ohjauksen mobiililaitteella luontevana ohjauksen menetelmänä. Tähän kehittämishaasteeseen pyrimme hankkeessa vastaamaan.

Hanna Ylönen ja Anna Kolehmainen

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)