Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Verkko-ohjauksen webinaari 2.12.2015

Julkaistu: 9.12.2015 klo 09:11 Ajankohtaista

Järjestimme 2.12.2015 benchmarking-webinaarin, johon osallistui verkko-ohjaajia Otavan opistosta, Humanistisesta ammattikoreakoulusta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta sekä tietenkin meidän hanketyöryhmä Anna, Hanna, Kati ja Tomi. Hanna esitteli ensin koko webinaariporukalle Oamkin verkko-ohjaaja hankkeen, jonka jälkeen pääsimme keskustelemaan verkko-ohjauksen hyvistä käytänteistä ja kokemuksista sekä mahdollisista haasteista verkko-ohjaukseen ja neuvontaan liittyen. Saimme parituntisen webinaarin aikana arvokasta tietoa verkko-ohjauksesta, toimivista malleista ja järjestelmistä, joista lisää seuraavassa.

Otavan opistossa on tehty pitkään työtä verkko-ohjauksen parissa. Opistolla on oma oppimisympäristö ja oma opiskelijahallintojärjestelmä. Myös AC ja Facebook ovat kovassa käytössä. Kaikki tapahtuu verkossa, sekä opetus ja ohjaus. Otavan opiston kokemusten mukaan suhde opiskelijaan rakentuu verkossa erittäin hyvin. Verkko on joissakin tilanteissa jopa parempi paikka ohjaukseen. Se on kasvoton väline, joka helpottaa asioiden läpikäymistä.

Verkossa ohjaus on samaa kuin kasvokkainkin, välineet vain ovat toiset. Verkko-ohjauksessa on tärkeää pohtia, mikä väline sopii ohjaustavoitteeseen, mikä tiedottamiseen ja mikä taas kahden keskiseen keskusteluun. Yksilö ja opiskelijalähtöisyys ovat ohjauksessa tärkeitä. Pitää pohtia, mikä väline sopii kenenkin kanssa työskentelyyn ja onko joidenkin opiskelijoiden kanssa sähköinen väline se ainoa oikea vaihtoehto?

Humakissa on käytössä ryhmävalmennusmalli, josta löytyy lisätietoa osoitteesta www.humak.fi/wp-content/uploads/2015/11/opettaja-val.... Erityisesti monimuoto-opiskelijoille räätälöity työmuoto, jossa AC ja Moodle ovat tärkeitä työkaluja. Myös somea, kuten Facebook ja WhatsApp, hyödynnetään. Humakissa vastavuoroinen vuorovaikutus ja arkojen asioiden käsitteleminen verkossa nähdään haasteena. Toisaalta taas verkossa asiointi on helpompaa niille, jotka ovat tottuneet enemmän kirjoittamaan kuin puhumaan.

Otavan opistossa ollut käytössä Chat-palvelu, jossa ohjaus on samantyyppistä kuin kasvokkain viestintäkin. Anonymiteetti alentaa kynnystä kertoa aroista asioista. Chat-ohjaukseen menee kuitenkin enemmän aikaa, koska vastauksia mietitään ja muotoillaan tarkemmin ja kauemmin. 

Muita huomioita ja esille nousseita kysymyksiä:

  • Tietoturva koettiin suurimmaksi haasteeksi verkko-ohjauksessa ja neuvonnassa, erityisesti henkilökohtaisten asioiden hoidossa. Kaikki järjestelmät eivät sovellu henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen. Tietoturva asioissa edistyksellinen Pelastakaa Lapset ry.
  • Tavoittaako verkko kaikkia ja soveltuuko verkko kaikille? On asioita, missä lähikontakti on parempi vaihtoehto.
  • Verkossa asioimisessa tärkeää pitää kirjallinen viesti lyhyenä.
  • Pienryhmäohjaukset, joissa aremmatkin opiskelijat pääsevät paremmin mukaan, on koettu toimiviksi. Pienryhmän tuki on tärkeää opiskelijoille, he pitävät huolta toisistaan. Verkossa kokoontuva ryhmä on hyvin tiivis.
  • Isoimmat hankaluudet verkko-ohjauksessa ovat yleensä teknisiä. Kaikilla ei toimi yhteydet. Sisällölliseen ohjaukseen voi jäädä vähemmän aikaa, kun tvt-ohjaukseen menee aikaa.
  • Visuaalinen, non-verbaalinen viestintä, jää verkossa pois, mutta yhteisöllisyys ja luottamuksellisuus rakentuvat hyvin. Verkko on vain toisenlainen tapa olla yhteydessä.
  • Zoom-verkkoneuvottelujärjestelmä on ollut opiskelijoille mieleinen. Järjestelmä on helppo ladata ja on ilmainen 40 minuutin ajan. Samantyylinen järjestelmä kuin AC, jossa on hyvä kuvan ja äänen laatu. https://zoom.us/.

Keskustelu ajankohtaisista verkko-ohjausteemoista jatkuu seuraavissa webinaareissa; jos olet kiinnostunut osallistumaan, olethan yhteydessä: verkko-ohjaaja#oamk.fi (korvaa # -> @)

Anna ja Hanna

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)