Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

MEDIATIEDOTE: Digitalisaatio haastaa opintojen ohjauksen – ohjaajia tarvitaan myös verkossa

Julkaistu: 26.10.2015 klo 08:24 Ajankohtaista

Verkko- ja monimuoto-opetuksen määrä korkeakouluissa kasvaa koko ajan, mikä muuttaa opetuksen ja oppimisen muotoja. Älykäs oppiminen on myös yksi Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) strategisista kehittämisteemoista.

Digitalisaatio vaikuttaa opetuksen ja oppimisen lisäksi myös opintojen ohjauksen välineisiin ja toimintamalleihin. Opintojen ohjaus tukee opiskelijan oppimisprosesseja sekä vahvistaa hänen toimijuuttaan. Tämän lisäksi opintojen ohjaus ennaltaehkäisee opiskelijan opintojen viivästymistä ja keskeyttämistä.

Oamkin Verkko-ohjaaja – verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena -hanke alkaa kehittää monimuotoisia, verkkoviestintävälineitä hyödyntäviä opintoneuvonnan ja opintojen ohjauksen toimintamalleja. Lisäksi hanke kouluttaa opintojen ohjaajia, opettaja- ja opiskelijatuutoreita­ sekä hakija- ja opiskelijapalveluiden henkilöstöä mallin ja työvälineiden käyttöön. Perinteiset opintojen ohjauksen ja neuvonnan menetelmät perustuvat kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Monimuoto-opiskelijoille sekä hakijoille tulisi kuitenkin tarjota yhtäläiset mahdollisuudet ohjaukseen ja neuvontaan välimatkasta ja elämäntilanteesta riippumatta.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota verkko-ohjauksen erityispiirteisiin vuorovaikutuksen, viestinnän ja tietoturvan osalta. Tavoitteena on löytää uudenlaisia ratkaisuja opiskelijan ohjaus- ja neuvontapalveluiden saavutettavuuteen opiskelijan polun eri vaiheissa. Opintojen ohjaus alkaa jo hakuvaiheessa, kun tulevat opiskelijat etsivät tietoa opintomahdollisuuksistaan. Myös avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä siirto-opiskelijat tarvitsevat monipuolista ohjausta ja neuvontaa.

Toimivaksi havaitut mallit kootaan Verkko-ohjauksen hyvien käytäntöjen oppaaseen, joka julkaistaan hankkeen loppuvaiheessa. Oamkin opiskelijapalveluiden koordinoima hanke kestää vuoden 2017 loppuun saakka. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

Lisätietoa hankkeesta saa osoitteesta oamk.fi/verkko-ohjaaja. 

Lisätietoja:

 

Hanna Ylönen, opiskelijapalvelupäällikkö, opinto-ohjauksen asiantuntija

050 430 9238, hanna.ylonen#oamk.fi (korvaa # -> @)

 

Anne Anttinen, opintoasioiden johtaja, hankkeen vastuullinen johtaja

050 357 2209, anne.anttinen#oamk.fi (korvaa # -> @)

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)