Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fi/funding/erdf/

Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut

Hankkeessa rakennetaan Pohjois-Pohjanmaan yritysten ja toteuttajaorganisaatioiden käyttöön drooni-ratkaisujen pilotointi- ja testausympäristö. Hanke vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan yritysten edellytyksiä kehittää markkinoille kilpailukykyistä drooni-ratkaisuja hyödyntäviä vähähiilisiä ratkaisuja ja hyödyntää drooni-ratkaisujen kasvavat, kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet. Hankkeen tuloksena tunnistetaan uusia sovelluskohteita drooni-ratkaisuille ja pilottien avulla todennetaan drooniratkaisujen ympäristövaikutus ja liiketoimintamahdollisuudet eri sovelluskohteissa. Hankkeen avulla drooni-ratkaisuja kehittävien ja hyödyntävien yritysten, sekä muiden hankkeen kohderyhmän henkilöiden tietämys vähähiilisestä ja hiilineutraalista yhteiskunnasta kasvaa.


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)