Yhteistoiminnallinen robotti kokoaa elektroniikkaa työasemalla.

Tietoa hankkeesta

Yhteistoiminnallinen robotiikka on robottien ja ihmisen turvallista ja tuottavaa yhteistoimintaa tuotannossa. Tekniikan käyttöönottoa ja sen kokonaisvaltaista hyödyntämistä yrityksissä hidastaa kuitenkin puutteellinen robotiikan tai automaation osaaminen.

Rokka-hanke tuottaa digitaalista opetusmateriaalia cobottien hyödyntämistä varten. Tarjoamme yritysten henkilöstölle sekä opetus- ja tutkimushenkilöstölle koulutusta, perehdytystä ja käytännön harjoituksia tarvittavan osaamisen saavuttamiseksi. Osaamista kehittämällä voidaan myös madaltaa yritysten kynnystä ottaa käyttöön yhteistoiminnallisia robotteja osana tuotantoketjujaan. Näin puolestaan voidaan parantaa yritysten kilpailukykyä.

Lisäksi tavoitteenamme on luoda kansainvälinen yhteistyöverkosto ja tuoda kansainvälistä osaamista cobottien toiminnasta yrityksiin ja korkeakouluihin. Kansainvälisen osaamisen tuominen Oulun seudulle nostaan alan toimijat alueella suoraan kehityksen kärkeen. Sekä yritykset että opetushenkilökunta haluavat ensin saa esimerkkejä hyvistä käytänteistä maailmalta ennen kuin tehdään investointeja tai omaksutaan cobotteja osaksi toimintaa.

Toiminnallamme haluamme myös parantaa koulutustoimijoiden välistä yhteistyöä yhteistoiminnallisen robotiikan opetuksessa. Perinteinen kone- ja automaatiotekniikka kaipaa lisää osaajia. Yhteistyössä oppimispolkuja kehittämällä yhteistoiminnallisen robotiikan perusteita voisi opettaa jo toisella asteella ja saada näin ammattiosaajia hakeutumaan ammattikorkeakoulutukseen.

Hankkeen tavoitteet

Kurssitarjotin

Toteutamme Rokka-hankkeen aikana yhteistoiminnallisen robotiikan suomenkielisen, virtuaalisen korkeakoulutukseen soveltuvan kurssitarjottimen. Kurssit on tarkoitettu opetus- ja tutkimushenkilöstölle sekä yrityksille yhteistoiminnallisen robotiikan perusosaamisen kehittämiseen.

Järjestämme myös pilottikoulutuksia eri kohderyhmille. Osan koulutusmateriaaleista teemme englanniksi. Näin pystymme herättämään myös kansainvälistä kiinnostusta ja käynnistämään yhteistyötä.

Myöhemmässä vaiheessa julkaisemme kaikille avoimen non-stop, self-paced kurssin Cobotit tutuiksi, joka toteutetaan MOOCina (Massive Open Online Course).

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)