De minimis -tuen alainen toiminta PE-klinikalla

Yritys voi saada de minimis -tukea seuraaviin klinikan toimenpiteisiin: 

De minimis -tuki koskee niitä toimintoja, joihin yritys osallistuu. Kokonaismäärä kerrotaan yrityksille etukäteen, kun tehdään suunnitelmia hankkeessa toteutettavista toimenpiteistä.

Hanke ilmoittaa kullekin yritykselle myönnetyn de minimis -tuen määrän rahoittajalle sekä yritykselle.

De minimis -tuen alainen koulutus hankkeessa:

De minimis -tuen kokonaismäärä koulutuksista koostuu osallistumisten perusteella, joten sitä ei voida etukäteen määritellä. Koulutuksesta peritään koulutuskohtainen maksu, joka vähentää kertynyttä de minimis -tukea. 

De minimis selvitys 

Ennen hankkeessa tehtävää de minimis -tuen alaista toimintaa yrityksen on selvitettävä kirjallisesti saadun tuen määrä kuluvalta ja kahdelta edelliseltä tilikaudelta. Mikäli yrityskohtainen tuki on vaarassa ylittää de minimis -tuen kokonaismäärän (200 000 €), ei yritys voi osallistua hankkeen de minimis-tuen alaiseen toimintaan. Voit tehdä de minimis -ilmoituksen oheisella lomakkeella. Rapid apps de minimis lomake.pdf

De minimis -tuen alaista toimintaa eivät ole:

- Ideoiden alustava arviointi ja palautteen saaminen hankkeessa toimivilta henkilöiltä

- Rahoitukseen liittyvä neuvonta tai rahoitushakemuksiin liittyvä yleinen avustaminen

  (esim. tuotekehityksen jatkoväylän mietintä)

- Yksityishenkilöiden ideoiden arviointi (esim. ennen yrityksen perustamista)

- Tutkimus- ja opetushenkilöstön idean arviointi ja testaus 

 

 

 

Perustietoa De minimis-tuesta

De minimis -tuki on ns. vähämerkityksellistä yritystukea, jonka kokonaismäärä lasketaan kuluvalta ja kahdelta edelliseltä vuodelta (yht. 3 vuotta). Tuen kokonaismäärä ei saa ylittää 200 000 €. Selvitys tuen määrästä yrityskohtaisesti pyydetään ennen kuin hankkeessa tehtäviä testejä tai muita tuen alaisuuteen sisältyviä toimenpiteitä aloitetaan. Hankkeessa kertyvä tuki kerrotaan yritykselle etukäteen, joten yritys voi arvioida kuinka paljon hankkeen toiminta lisää heidän saamaansa tukea. Mikäli yritys kuuluu johonkin konserniin, lasketaan de minimis tuen kokonaismäärä konsernitasolla eli myös emoyhtiön tuki huomioidaan. Laskennassa ei huomioida sisaryritysten saamaa de minimistukea.  

Tarkempaa tietoa osoitteesta: https://www.tem.fi/files/42606/6_2015_de_minimistuki_30032015.pdf


Rahoittajalogo https://www.ouka.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)