Miten voin osallistua PE-klinikkatoimintaan?

PE-klinikalle voit osallistua yksinkertaisesti lähettämällä idealomakkeen, jossa kerrot painettavan elektroniikan tuoteideasi sekä hieman taustatietoja. Kaikkiin kohtiin ei tarvitse osata vastata, sillä käymme kohdat yhdessä läpi keskustellen.

Hankehenkilöstö käsittelee jokaisen idean ja yhdessä idean esittäjän kanssa tehdään sitä varten työsuunnitelma, jossa määritellään hankkeessa tehtävä työ ja mahdolliset testaukset. Huomaathan, että kaikki ideat eivät päädy laboratoriotesteihin. Päätöksiin vaikuttavat tuoteidean toteutettavuus, painettavan elektroniikan mahdollisuudet, tarvittavien materiaalien saatavuus, käytettävissä oleva Oamkin laitteisto ja henkilöstöresurssit sekä idean liiketoiminnallinen hyödynnettävyys.  

Menetänkö immateriaalioikeudet?

Et. Oamkin henkilöstö on salassapitovelvollinen ideaasi liittyvästä materiaalista. Ulkopuolisia palveluja käytettäessä teemme salassapitositoumukset.

Painomenetelmiin ja laboratoriotyöhön liittyvissä keksinnöissä immateriaalioikeudet ovat keksijällä. Jos laboratoriossa tuotetta testattaessa keksitään jokin uusi paino- tai testaustapa tai kehitetään uusi menetelmä, immateriaalioikeus siihen kuuluu keksijälle. 

Alkuperäisen idean hyödyntämisoikeudet jäävät sen esittäjälle.

Halutessaan idean esittäjä voi luovuttaa sen edelleen tutkimus- ja opetuskäyttöön, esimerkiksi opiskelijaprojekteihin. Avoimesti käytettävän idean voi jättää esimerkiksi Facebook-ryhmään Printed Electronics Innoboard tai ilmoittaa siitä PE-klinikka-osioissa näiden nettisivujen kautta. 

Oulun ammattikorkeakoulu ei lunasta tai lisensoi ideoita tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Kuka voi osallistua?

Hankkeeseen voivat osallistua Pohjois-Pohjanmaalla toimivat mikro- ja pk-yritykset, joilla on idea tai tuotesuunnitelma jonkin painettavaa elektroniikkaa hyödyntävän tuotteen kehittämiseksi.

Lisäksi PE-klinikka ottaa vastaan tutkimus- ja opetushenkilöstön ideoita.

Mitä osallistuminen maksaa?

Hankkeeseen osallistuminen PE-klinikalla on yrityksille maksutonta, mutta se kuuluu de minimis -säännön alaiseen vähämerkitykselliseen tukeen. 

Hankkeessa järjestettävistä koulutuksista peritään koulutuskohtainen maksu, joka ilmoitetaan jokaisen koulutuksen kohdalla erikseen jo ilmoittautumisvaiheessa. 

De minimis -tuki

Rapid Apps -hanke on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke. Koska yritykset voivat hyötyä idean kehittämisestä suoraan, on hankkeeseen osallistuminen yrityksille vähämerkityksellistä julkista tukea, de minimis -tukea. Yritykselle voidaan myöntää 200 000 euroa de minimis -tukea kuluvan ja kahden edellisen vuoden aikana. 

Yrityksiltä pyydetään ennen toiminnan aloittamista de minimis -tukiselvitys, jonka jälkeen voidaan päättää yrityksille kohdennettavat toimenpiteet. Lisätietoa hankkeessa de minimis -tukea kerryttävistä toimenpiteistä löydät alasivulta De minimis -tietoa yrityksille.


Rahoittajalogo https://www.ouka.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)