Tutkimus- ja opetushenkilöstön osallistumismahdollisuudet

Hanke tukee tutkimustiedon kaupallistamista ottamalla tutkimus- ja opetushenkilöstön ideoita arvioitavaksi ja testattavaksi. Arviointi- ja testausprosessi on osa PE-klinikan toimintaa, ja siinä toteutetaan samoja periaatteita kuin yritysten ideoiden kohdalla. Tavoitteena on tukea tutkimus- ja opetushenkilöstön innovaatioiden kaupallistamista tuotteiksi. 

Ideat voi lähettää käsiteltäväksi Rapid Apps -idealomake.rtf -lomakkeella sähköpostitse projektipäällikkö Teija Tuhkalalle. Ideat käsitellään luottamuksellisesti, ja arvioinneissa on mukana painettavan elektroniikan tiimin jäseniä.

Avoimia ideoita voi jättää esimerkiksi hankkeen Facebook-sivuille (Printed Electronics Innoboard) tai PE-klinikasta kertovan sivun idealomakkeella. Avoimet ideat ovat kaikkien saatavilla eteenpäin kehitettäviksi esimerkiksi opiskelijatöissä tai tutkimushankkeissa. 

Opetus- ja tutkimushenkilöstö voi osallistua hankkeen toimintaan maksutta.  


Rahoittajalogo https://www.ouka.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)