Rapid Apps - painettavan tekniikan sovellusklinikka

Rapid Apps -hankkeen tavoitteena on kehittää painettavan elektroniikan klinikkatoimintaa ja lisätä Oulun alueen osaamista painettavan elektroniikan tuotekehitystoiminnassa.

Hanke järjestää PE-klinikkatoimintaa ja painettavan elektroniikan koulutusta osaamisen kehittämiseksi.  

Hankkeen kohderyhmiä ovat mikro- ja pk-yritykset sekä tutkimus- ja opetushenkilöstö. 

Hankkeen toteuttajana on Oulun ammattikorkeakoulu ja sen toiminta-aika on 1.1.2015-30.6.2018. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Oulun kaupunki. Hanke on osa PrintoCent-yhteisöä. 


Rahoittajalogo https://www.ouka.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)