Painettavan elektroniikan klinikka, PE-klinikka

PE-klinikalla autamme painettavaan elektroniikkaan liittyviä tuoteideoita matkalla prototyypeiksi. 

Vaihe 1. Ideat ja tiimit
 • Idean voi esittää yritys, tutkimus- ja opetushenkilöstö tai jo valmiiksi muodostettu tiimi.  
 • Idean esittäjältä ei edellytetä painettavan elektroniikan tuntemusta. Painettavan elektroniikan tekniikoiden käyttömahdollisuudet ovat yksi klinikkatoiminnan arvioinnin lähtökohtia ja sitä varten on olemassa erillinen tiimi.
 • Painettavan elektroniikan klinikassa Oamkin henkilöstö auttaa idean jalostamisessa eteenpäin. Idea arvioidaan yhdessä aluksi käymällä läpi idealomake, jossa keskustellaan idean taustat ja tarkoitus. Samassa yhteydessä tehdään suunnitelma siitä, mitä ja miten Rapid apps -hanke voi auttaa idean jalostamisessa eteenpäin. Idean esittäjän ei ole pakollista olla mukana arvioinnissa, mutta tällöin arviointi ja jatkotoimenpide-ehdotukset tehdään pelkästään asiakirjojen perusteella.
 • Erityistä painoarvoa annetaan ideoille, jotka liittyvät terveys- ja hyvinvointi tai ympäristöalaan, sillä niiden markkina-arvo on selkeässä kasvussa.
 • Koska idean kehittämisellä pyritään liiketoimintaan, on niiden käsittely luottamuksellista. Oamkin henkilöstö on salassapitovelvollinen ideasta ja sen käsittelystä. Tarvittaessa tehdään salassapitosopimukset.
Vaihe 2. Painettavan elektroniikan laboratoriotestit
 • Laboratoriotestit tehdään Oamkin Prinlabissa olemassa olevalla laitteistolla. Käytettävissä olevaan laitteistoon voit tutustua Prinlab -sivuilta. Ulkopuolista materiaalinkehitystä tai laitevuokria ei PE -klinikan testausvaiheessa tehdä.
 • Idean tulee olla toteutettavissa painettavalla elektroniikalla ja sen tulee sisältää toiminnallisia elementtejä kuten elektroniikkaa ja musteita. Laboratoriotesteihin ei pääse ennen kuin se on arviointivaiheessa todettu.
 • Materiaalikustannukset laboratoriotesteihin voidaan kattaa hankkeelta de minimis tuen alaisena tukena. De minimis -tuki sääntö ei koske opetus- ja tutkimushenkilöstöä.
 • Yritysten henkilöstö on tervetullut myös itse tekemään laboratoriotestit, tästä sovitaan aina erikseen ja sitä edeltää riittävän osaamisen tarkistus. Työturvallisuussyistä laboratoriossa ei työskennellä yksin. PE-klinikassa voi hyödyntää myös kemian laboratorioita.
Vaihe 3. Valuaatio, liiketoiminnan markkinat
 • Valuaatio eli liiketoiminnallisen arvon arviointivaihe on tarkoitettu niille klinikkatoiminnan testeissä potentiaalisille todetuille ideoille, joilla liiketoimintamahdollisuudet ovat selkeät.
 • Valuaatio vaiheessa autetaan liiketoimintaa aloittavan tai vakiinnuttavan yrityksen kykyä arvioida ja miettiä sovelluksen liiketoiminta-arvoa.
 • Valuaatio vaihe ei ole pakollinen kaikille, vaan yritys tai iden esittäjä voi itse tehdä kaikki liiketoimintasuunnitelmansa tuotteeseen liittyen.
Vaihe 4. Jatkotoimenpiteiden suunnittelu
 • Yhdessä yrityksen kanssa voimme myös miettiä mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi rahoitushakemusten laatimista ja rahoituskanavien etsintää.
 • Mikäli tuoteidea on tekninen, ja siihen ollaan vasta rakentamassa yritystä (esim. tutkimus- ja opetushenkilöstö), niin jatkotoimenpiteenä voi olla vaikkapa kaupallistamisen suunnittelu, yrityksen perustamiseen liittyviä asioita (Business Oulu) jne.
Vaihe 5. Tuotekehityksen ja liiketoiminnan kehittyminen
 • Varsinaiseen tuotekehitysvaiheeseen pääsevät ne ideat, joissa testien perusteella voidaan hyödyntää painettavan elektroniikan tekniikoita, ja joilla on selkeä liiketoimintasuunnitelma tai muutoin osoitettu kaupallinen hyödyntämissuunnitelma.
 • Kehittämisvaiheessa tuoteidealle voidaan osoittaa lisäresursseja. Näitä ovat esimerkiksi kaupallistamiseen liittyviä ostopalvelut ja uudet laboratoriotestit ja niiden suunnittelu. Prototyypin rakentamisen alkuvaiheeseen käytettävä raha on aina enintään 5000 €, ja sen tarkoituksena on madaltaa kynnystä varsinaisen tuoteprototyypin tekemiselle. Myönnetty resurssi on yrityksille de minimis tuen alaista tukea.
 • Tavoitteena on, että klinikkatoiminnasta yritys saa hyvät lähtökohdat rakentaa lopullinen prototyyppi. Täysin valmiita, toiminnallisia prototyyppejä ei klinikassa tehdä, vaan niistä vastaa yritys/tuoteidean kehittäjä itse.

Millaiset tuoteideat hyväksytään?

Sovellusideat voivat olla joko täysin uusia tuotteita tai hybridituotteita, joissa jo olemassa olevan tuotteen osa korvataan uudella tuotantoteknologialla. PE-klinikalla tuoteideaa arvioidaan sen teknologisen toteutettavuuden sekä businessnäkökulman kautta.

Tuoteideat voivat liittyä mihin tahansa aihealueeseen, jolla painettavan elektroniikan tuotantoteknologian käytön edut ovat nähtävissä. Tällä hetkellä terveys-, hyvinvointi- ja ympäristöalan sovelluksille on markkinoilla tyypillisesti suurta kysyntää, ja markkinoiden arvo on nousussa.

Kysyntää on myös hybridituotteille, joissa vanhan teknologian lisäksi on hyödynnetty painettavan elektroniikan osaa tai osia. Painettavalla elektroniikalla voidaan näet parhaimmillaan korvata perinteistä tuotantotekniikkaa edullisemmalla ja tehokkaammalla tavalla.   

Kenelle?

Toiminta on tarkoitettu Oulun alueella toimiville mikro- ja pk-yrityksille sekä tutkimus- ja opetushenkilöstölle, jolla on halu kehittää uusia, painettavan elektroniikan tuotantoteknologiaa hyödyntäviä tuotteita.

Tavoitteena on luoda uusia tuotteita yritysten elinkelpoisuuden ja kasvun parantamiseksi. Tutkimus- ja opetushenkilöstön osalta tavoitteena on edistää tutkimustiedon kaupallistamista.

 

 


Rahoittajalogo https://www.ouka.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)