OmaNauta –hankkeen pienryhmissä kokoonnutaan 5-8 tilan kesken asiantuntijoiden ohjauksessa. Pienryhmän hinta on 100 € / tila sisältäen neljä tapaamista. Ryhmälle voidaan tarjota verkko-opiskelua ja –tapaamisia sekä vertaistukea some-kanavien kautta.

ILMOITTAUDU PIENRYHMÄÄN - OTA YHTEYS!    

Ilmoittaudu hankkeen henkilöille teemaan, joka on ajankohtainen omalla tilallasi. Ilmoittautuminen on alustava. Otamme yhteyttä kun ryhmä alkaa muodostua lähialueellesi. Pyydä muita yrittäjiä omalta alueeltasi mukaan!

Oamk_OmaNauta_profiilikuva_FB.jpg

Tietoa pienryhmistä.PNG

Uusia alkavia teemoja: Sorkkaterveys ja -hoito, Luomu, Naudan ensiapu, Kiimakoiran koulutus, Hedelmällisyys

Ruokinnan suunnittelu 
Ryhmässä kehitetään ruokintaosaamista ja mietitään keinoja taloudelliseen ja tuottoisaan ruokintaan. Pienryhmästä saat apuja ruokinnan tunnuslukujen ja havaintojen tunnistamiseen ja seurantaan.

Ammut appeelle 
Aperuokinnan ryhmissä valmistaudutaan ja opetellaan siirtymistä seosrehuruokintaan. Kokemuksia, havaintoja ja pohdintaa - millä reseptillä onnistut. 

Navetan toiminnallinen suunnittelu 
Investointia suunnitteleville suunnatuissa ryhmissä kuullaan,  nähdään ja pohditaan erilaisia toiminnallisia vaihtoehtoja uuden navetan toteutukseen. Ryhmiä voidaan perustaa myös nuorkarjatilojen suunnittelua varten tai peruskorjauksien ja laajennuksien toteutukseen. Pienryhmistä saat lisäksi apua ja tukea lupa- ja tukihakuun.

Turvallinen eläinliikenne kotieläintilalla 
Ryhmässä paneudutaan eläintautien ennaltaehkäisyyn, turvalliseen eläinten hankintaan ja suunnitellaan eläinten lastauspaikkoja tiloille

Loppukasvattamon päivitys 2020-luvulle 
Ryhmässä tutustutaan toteutettuihin hyvinvointia ja kasvua parantaviin kasvattamoita nykyaikaistaviin korjauksiin. Kumimatot ritiläpalkeille, led-valaistus, vesilinjojen uusinnat, vaihtoehdot ilmanvaihdolle. Mahdollisuus lähteä yhdessä suunnittelemaan oman kasvattamon päivitystä. 

Laajentava lypsykarjatila 
Ryhmissä pohditaan yhdessä tuotannon laajentamiseen liittyviä kysymyksiä ja erilaisia toiminnallisia vaihtoehtoja laajentamisen toteutukseen ja uuden navetan suunnitteluun. Pienryhmään etsitään erityisesti tiloja, joilla investoinnin suunnittelu on vasta alkuvaiheessa ja toiminnallisten ratkaisujen ja taloudellisten resurssien pohtiminen on ajankohtaista.

Hyvinvoiva ja tuottava vasikka 
Ryhmässä kartoitetaan vasikkatilojen toimivuutta ja olosuhteita. Keskustellaan vasikanruokinnasta ja vasikoille sopivista rehuista, vasikoidenhyvinvoinnista, sairauksien tunnistamisesta ja hoitamisesta. Hyvin hoidettu vasikka on sekä maitotilan että lihatilan tuotannon perusta.

Utareterveys hallintaan 
Ryhmässä pureudutaan solutuksen syihin ja opitaan keinoja seurata ja hallita utareterveyttä ja maidon laatua. Ryhmiä perustetaan erikseen parsi- ja asematiloille tai robottitiloille.

Eväitä emolehmätuotantoon 
Ryhmässä perehdytään tuotannon perusasioihin, tuotannon aloittamiseen ja suunnitteluun. Sopii hyvin vasta-alkajille tai tuotantoa suunnitteleville.

Tehoja rehuntuotantoon 
Pienryhmässä kartoitetaan yritysten tärkeimmät kehittämiskohteet säilörehuntuotannossa, tehdään havaintoja kasvustosta ja maaperästä ja lähdetään yhdessä suunnittelemaan askeleet kohti säilörehusadon määrän ja laadun parantamista. 


EU-lippu.jpg Ely_logo.jpg

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)