SSAB:lle on erityisen tärkeää olla yhteistyössä oppilaitosten kanssa, sillä nykyään kehitystoimintaa tehdään tutkimus- ja kehitystyöverkostoissa. – On kyse molemminpuolisesta hyödystä: tietotaito kulkee kahteen suntaan, meiltä oppilaitoksiin ja oppilaitoksista meille, toteaa tuotekehitysjohtaja Jukka Kömi.

jukkakomi_vaaka.jpg

Jukka toivoo, että yhteistyö Oamkin kanssa syvenee entisestään. – Tulevaisuudessa yhteistyömme voisi koskea terästen käytettävyyteen liittyvää tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Meidän edustajamme voisi osallistua myös Oamkin opetuksen kehittämistyöryhmiin. Näin voisimme paremmin tuoda esille omat tarpeemme siitä, minkälaisia osaajia tarvitsemme tulevaisuudessa, Jukka pohtii.

Yhteistyön syventäminen Oamkin kanssa oli yksi syy siihen, miksi SSAB lähti mukaan NRC-projektiin. – Vastaamme projektissa teräsmateriaalin valinnasta. Tavoitteena on valita juuri oikea materiaali niin, että autosta saadaan hiottua painoa ja valmistuksesta kustannuksia pois, Jukka kertoo. Projektin ansiosta SSAB saa myös lisätietoa hitsatun rakenteen suunnittelusta. – NRC on meille myös mahdollisuus kokeilla uusia materiaaleja, joita ei ole vielä tuotannossa. On hienoa olla mukana näin suurenluokan projektissa, Jukka toteaa.

Onnistuneen projektin edellytyksenä on aina onnistunut yhteistyö: – Projektin tärkeimmässä roolissa ovat aina sen tekijät. Silloin voimme olla tyytyväisiä, kun ihmiset tulevat toimeen keskenään ja yhteistyö jatkuu myös projektin jälkeen, Jukka mietiskelee. Viiden vuoden kuluttua Jukka toivoisi SSAB:n ja Oamkin olevan mukana toimivassa tutkimus- ja kehitystyöverkostossa. – Ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli perustutkimuksessa, Jukka toteaa.


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)