Hankkeet tarvitsevat menestyksekästä yhteistyötä

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu tarvitsevat enemmän yhteisiä hankkeita, ja nimenomaan sellaisia, joissa molemmat organisaatiot ovat mukana merkittävinä toimijoina. – Myös yritysten mukana olo on elinehto hankkeille jo pelkästään tutkimusrahoituksenkin kannalta, toteaa Mauri Haataja.

maurihaataja_vaaka.jpg

Yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä on molemminpuolista hyötyä. – Me yliopistolla saamme tietoa siitä, mihin suuntaan yritysten liiketoiminta ja teknologia kehittyvät. Näin pystymme uudistamaan opetustamme ja tiedämme, minkälaisiin tutkimus- ja kehitystyöhankkeisiin meidän kannattaa panostaa, Mauri jatkaa. Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana yrityksille tehtävissä toimeksiannoissa jo opiskeluaikana. – Opiskelijamme saavat tärkeitä työelämäyhteyksiä ja yritykset puolestaan hyvin koulutettuja insinöörejä ja diplomi-insinöörejä. Kaiken toiminnan tavoitteena on luoda entistä parempaa teknologiaa ja parantaa alueen yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä, Mauri sanoo.

Maurin mukaan Oulun ammattikorkeakoulun ja yliopiston välinen yhteistyö toimii hyvin. Laajoissa hankkeissa yhteistyöllä saadaan aikaan vaikuttavuutta. – Meidän täytyy puhaltaa yhteen hiileen. On myös tärkeää saada hankkeiden henkilöstö innostumaan. Innostuneella porukalla tavoitteet saavutetaan helpommin, Mauri kertoo. Myös opiskelijoille NRC on hyödyllinen projekti: – Opiskelijat pääsevät luomaan hyviä kontakteja työelämään. Konkreettinen lopputulos lisää oman haasteensa peliin, mutta onneksi liikkuvat ajoneuvot ja varsinkin autot ovat aina olleet suuren kiinnostuksen kohde, Mauri naurahtaa.

NRC-projektissa yliopiston koneen suunnittelun laboratorion vastuulla ovat korin alustarakenteiden lujuusanalyysit, ajodynamiikkaan liittyvät mallinnukset, laskenta-analyysit ja mallien verifioinnit. Ajodynamiikan mallinnuksessa keskitytään ajoneuvon liiketilan ja käyttäytymisen tutkimukseen. Laboratoriossa tehdään matemaattiset mallit, joilla simuloidaan tulevan auton käyttäytymistä. Käyttäytyminen verifoidaan lopuksi suljetulla ajoradalla tehtävillä ISO-standardin mukaisilla testeillä. – Teemme testejä varten NRC-autosta prototyypin. Nykyiset suunnittelumenetelmät ovat niin kehittyneitä, että ensimmäinen prototyyppi saadaan jo hyvin lähelle lopullista, valmistettavaa tuotetta, Mauri kertoo laboratorion toiminnasta.


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)