Toteutetut selvitykset

 

Edistämissuunnitelmat potentiaalisimmille symbioosiaihioille raportti

Oulun yliopisto, Tuotantotalouden osasto

 

Kiertotalouden aloitteiden arviointi raportti

Oulun yliopisto, Tuotantotalouden osasto

 

Raportti geopolymeerikokeista 

Oulun seudun ammattiopisto

 

Tuotekehityskurssin yhteenveto raportti

 

Oulun yliopisto, Tuotantotalouden osasto

 

Sivuvirtojen metaanintuottopotentiaalin määritys raportti 

Oulun Ammattikorkeakoulu

 

Turkislannan kompostointi raportti

Luonnonvarakeskus

 

Eräiden sivuvirtojen määrät Pohjois-Pohjanmaalla raportti

Luonnonvarakeskus

 

Karjanlannan määrä, ravinteet ja biokaasupotentiaali Pohjois-Pohjanmaalla raportti

Luonnonvarakeskus

 

Voimalaitoksissa syntyvät tuhkat ja niiden käyttö Pohjois-Pohjanmaalla raportti

Oulun Ammattikorkeakoulu

 

Biokaasuntuotannon toimintaedellytykset Pyhännällä raportti

Oulun Ammattikorkeakoulu

 

Biokaasun käyttömahdollisuudet teollisuudessa Pohjois-Pohjanmaalla raportti

Oulun Ammattikorkeakoulu

 

Raportti pölynsidontakokeista

Oulun seudun ammattiopisto, Oulun yliopisto

 

Raportti rakeistuskokeista

Oulun yliopisto, Oulun seudun ammattiopisto

 

Raportti koetoiminnasta

Oulun seudun ammattiopisto

 

Datakeskusten hukkalämmön hyödyntäminen Pohjois-Pohjanmaalla raportti

Oulun yliopisto, Tuotantotalouden osasto

 

Sivutuotteiden kategorisointi hyödyntämispotentiaalin perusteella raportti

Oulun yliopisto, Tuotantotalouden osasto

 

EPOOKI Asiantuntijablogi

Saksan rakennussektorin kiertotalous

Oulun ammattikorkeakoulu

 

Matkaraportti tutustumismatkasta kiertotaloustoimijoihin 11.-14.2.2019 raportti

Oulun ammattikorkeakoulu

 

Matkaraportti tutustumismatkasta muiden FISS-toimijoiden toimintaan 9.-11.1.2018 raportti

Oulun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-ala ja Oulun seudun ammattiopisto

 

Artikkeli UAS Journal 1/2018

Avoimuus uusille yhteistyötavoille mahdollistaa kiertotalouden

Oulun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-ala

 


Rahoittajalogo https://www.oulu.fi/english/Rahoittajalogo https://www.osao.fi/Rahoittajalogo https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.luke.fi/Rahoittajalogo https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fi/funding/erdf/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)