Teolliset symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla -hanke


NOISS-hanke (Northern Ostrobothnia Industrial Symbiosis System) edistää kiertotalouden teollisten symbioosien syntyä Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa teollisten symbioosien mahdollisuudet alueella ja ottaa yritysten tällä hetkellä vajaakäyttöiset resurssit tehokkaampaan käyttöön. 

Samalla tavoitteena on luoda Pohjois-Pohjanmaalle räätälöity kiertotalouden edistämisen toimintamalli, jolla edistetään yritysten keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja yhteistyötä. Toimintamallissa hyödynnetään Motivan ja Sitran lanseeraamaa Teollisten symbioosien edistämisen toimintamallia FISS:ia (Finnish Industrial Symbiosis System). Kansallinen FISS-toimintamalli tukee teollisten symbioosien syntyä tarjoamalla alueiden käyttöön asiantuntijatukea sekä SYNERGIe-resurssitietokannan. FISS auttaa edistämään alueiden välistä yhteistyötä. 
 
Lisäksi hankkeen tavoitteena on rakentaa kiertotalouteen uusia liiketoimintamalleja ja synnyttää uutta kotimaista ja kansainvälistä liiketoimintaa. Keskeisiä keinoja ovat uusien teknologisten sovellusten ja prosessien käyttöönotto, tuotteiden kaupallistaminen ja kansainvälisten yhteyksien rakentaminen.


Hankkeen toimenpiteet jakautuvat työpaketteihin:


TP 1. FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) -toimintamallin jalkauttaminen Pohjois-Pohjanmaalle

TP 2. Pohjois-Pohjanmaan kärkihankkeiden myötä tunnistettujen, yrityksiltä käyttämättä jäävien resurssien hyödyntämisen edistäminen. Kärkihankkeita ovat mm. RAE-, MINSI-, HYÖBI- ja LAJIJÄTE-hankkeet.

TP 3. Uudenlaisten yritysten välisten yhteistyömahdollisuuksien, resurssien hyötykäytön ja kiertotalouden ratkaisujen hakeminen


Hanke toteutetaan 1.1.2017–31.05.2019 välisenä aikana. Toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaa.

Avaa hanke-esite pdf-muodossa.

Hankkeen esittelyvideoon linkki https://www.youtube.com/watch?v=PNKik6Bb6aw


Rahoittajalogo https://www.oulu.fi/english/Rahoittajalogo https://www.osao.fi/Rahoittajalogo https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.luke.fi/Rahoittajalogo https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fi/funding/erdf/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)