Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/

MAIKO - Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun

MAIKO eli Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun on ESR-rahoitteinen hanke (1.8.2018 - 31.12.2020). Tavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajia hakeutumaan ja kiinnittymään korkeakouluasteelle. Hanke toimii luontevana jatkumona korkeakouluun valmentavien opintojen jälkeen. Samalla lisätään aliedustettujen ryhmien osallistumista tarjottuihin koulutuksiin.

Hankkeella vastataan maahanmuuttajien korkeakoulutukseen kiinnittymisen haasteeseen. Haasteena on se, ettei maahanmuuttajilla ole välttämättä selkeää käsitystä tai varmuutta omasta alasta tai alan opiskelusta korkea-asteella sekä siitä, mitä suomalainen tutkinto-opiskelu todellisuudessa on. Hankkeessa luodaan uudenlaisia ja pysyviä koulutuskokeilumahdollisuuksia korkea-asteelle.


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)