Opinnäytetyöt

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun pro gradut

Atta-Owusu, Kwadwo (2016). Exploring the relationship between humor types, innovative work behavior and innovative performance. Supervisors: Pia Hurmelinna-Kauppinen and Eeva-Liisa Oikarinen. Lue lisää... 

Bella, Katalin (2017). Role of storytelling culture between international business units : case of Ponsse. Supervisors: Pia Hurmelinna-Kauppinen and Eeva-Liisa Oikarinen. Lue lisää...

Hilla Lehtovuori (2016). Utilization of humor in a tourism service encounter when creating a service experience. Lue lisää... 

Hanne Kettunen (2016) Huumoritarinat yrityksen brändi-identiteetin rakentamisessa. Lue lisää ja tutustu esitykseen...

Kaisamari Ollila (2016) Recruitment process and the role of organizational humor. Lue lisää...

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaatin tutkielma

Susanna Luhtala (2015). Huumorimainonta televisiomainonnassa 2000-luvulla. Integroiva kirjallisuuskatsaus. 

Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt

Miia Pieniniemi (2016). Palvelumuotoilutyöpajan toteutus Oulun kaupunginteatterilla : Hurmos-hankeLue lisää...

Mikael Kuisma (2016). Huumori osana lähiesimiestyötäLue lisää... 

Ville Rautio & Janne Tuuliainen (2016): Hurmoksen Twitter. Sosiaalinen media hankkeen viestinnässä. Lue lisää...  

Leena Korvenpää (2016). Hurmosta perehdytykseen. Iloa ja innostusta nuoren työntekijän perehdytykseen PowerParkissa. Lue lisää ja tutustu esitykseen...

Phuong Vu Minh (2016) Using humour to do business in Vietnam. Humour as a part of business culture.

Sari Heinikoski & Iida Mehtälä (2016). Vireyttä metsäkoneenkuljettajien työpäivään: tutkimus työpäivän haasteista. Lue lisää...

Tanja Kukkonen & Heidi Lilleberg (2016. Provocative coaching. Lue lisää... 

Sinna Jokelainen (2016). Huumori ja liketalous vertaismentorointityöpajoissa. Case HURMOS-projekti. Lue lisää...

Pauliina Immonen. (2016). Huumori eläinpuistojen blogimarkkinoinnissa: Tapaustutkimus Ranua Zoo. Lue lisää... 

Mofazzal Hossain. (2016). Humor in business – an Indian subcontinent perspective.

Christa Määttä. (2016). Huumorin käyttö huvipuistojen digitaalisessa markkinointiviestinnässä. Tapaus Powerpark. Lue lisää... 

Natalia Pozdniakova (2015). Creating Valuable Content On Social Media Using Humor. Lue lisää... 

Annika Lamberg (2015). Humor on the Websites of the Organizations Participating in the HURMOS Project. Lue lisää...

Kylmänen Satu (2015). Työhyvinvointi ja huumori. Case: Suomen parhaat työpaikat 2015. Ylempi AMK Opinnäytetyö, Oamk. Lue lisää...

Yeji Won (2015). Humor in Business. Case Analysis of South Korean Humorous Advertisement. Opinnäytetyö, Oamk. Lue lisää...

Tieteelliset julkaisut

Tieteelliset aikakausjulkaisut

 

Alatalo S & Poutiainen A (2016) Use of Humour in Multicultural Classroom. Israeli Journal of Humor Research 5(1): 65-79. Lue lisää...

Hurmelinna-Laukkanen P, Atta-Owusu K & Oikarinen E-L (2016) You are joking, right? –Connecting humor types to innovative behavior and innovation output. International Journal of Innovation Management 20(8): 22 pages.

Oikarinen E-L & Saraniemi S (2016) Categorizing humorous employer brand message in a small company’s online job ads. Corporate Reputation Review 19(3): 198-218

Oikarinen E-L & Söderlund M (2016) The Effects of Humour in Online Recruitment AdvertisingAustralian Marketing Journal 24(3): 180-186 Lue lisää...

Oikarinen E-L & Sinisalo J (2017) Personality or skill: A qualitative study of humorous recruitment advertising campaign on social media. International journal of Internet Marketing and Advertising 11(1):22-43. 

Söderlund M, Oikarinen E-L & Heikka E-L (2017). Jokes in the store and its effect on customer satisfaction. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research 27(3): 260-283.

Kirjan luvut

Oikarinen, E-L. (2017).The moderating role of congruence between humour and fun climate of the company on the effects of humour in Internet job ads. Advances in Advertising Research Vol. VII: Bridging the Gap between Advertising Academia and Practice. Springer-Gabler.

Alatalo S, Oikarinen E-L, Ahola H & Järvinen M (2017). SME's ethical branding with humor on Facebook: A case study of Finnish online army store. Forthcoming in Humor in Management and Communication: A Research Anthology edited by François Maon, Adam Lindgreen, Joelle Vanhamme, Rb Angell and Juliet Memery.

Konferenssipaperit 

Ahola H., Aro P. & Vuorela T. (2015) The Role of Humour in Business Innovation and Design Workshops. The 23rd Nordic Academy of Management Conference (NFF2015), 12-14 August, Copenhagen. Lue lisää...

Ahola H., Aro P., Vuorela T. (2016) Humour Matters in Service Design Workshops. European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE). 15.-16.9.2016 Jyväskylä. 

Ahola H., Vuorela T. (2017). Lessons Learnt: Humour in Service Design Workshop Facilitation. The 24th Nordic Academy of Management Conference NFF2017: Nordic Opportunities, 23-25 August, Bodø, Norway.

Alatalo S., Oikarinen E-L., Tan TM, Reiman A., Heikka E-L., Hurmelinna-Laukkanen P., Muhos M. & Vuorela T. (2016). Contribution of playfulness to wellbeing at work in retail sector. The 5th Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC2016), Aarhus, Denmark. 9.-10.11.2016.  

Alatalo S., Poutiainen, A. (2015). Use of Humour in Multicultural ClassroomThe 23rd Nordic Academy of Management Conference (NFF2015), 12-14 August, Copenhagen.

Alatalo S., Poutiainen A. & Röytiö S. Having a Laugh in Business Studies? - Use of Humour in Educational Setting. The 24th Nordic Academy of Management Conference (NFF2017), 23-25 August, Bodø, Norway.

Hurmelinna, P., Alatalo, S. & Oikarinen, E-L. (2017). Telling tales to support innovativeness. European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE), 21-22 September 2017, Paris.

Hurmelinna-Laukkanen P., Alatalo S., Oikarinen E-L., Vuorela T., Ahola H., Aro P., Kallio T., Atta-Owusu K. (2016). Relationships of Playfulness, Work Engagement and Innovative Performance. European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE). 15.-16.9.2016 Jyväskylä.

Hurmelinna-Laukkanen P., Atta-Owusu K., & Oikarinen E-L. (2016). Are you serious? Humor types affecting innovative behavior. XXVII ISPIM Innovation Conference, 19.-22.6.2016, Porto. (Knut Holt Best paper nomination) 

Juntunen M., Oikarinen E-L. Humor as an engagement tool on TwitterThe 24th Nordic Academy of Management Conference (NFF2017), 23-25 August, Bodø, Norway.

Kallio T., Oikarinen E-L. &Estola E. (2017). Humor in the starting phase of peer-group mentoring business organizationsThe 24th Nordic Academy of Management Conference (NFF2017), 23-25 August, Bodø, Norway. Working paper.

Kettunen H., Saraniemi S. & Oikarinen E-L. (2017). Stories in co-creating corporate brand identity. The 12th Global Brand Conference, 26-28 April 2017, Växjö, Sweden. Extended Abstract. 

Oikarinen E-L., Ollila K. & Hurmelinna-Laukkanen P. (2017). Where is the fun when seeking the best person-organization fit in recruiting? The 24th Nordic Academy of Management Conference (NFF2017), 23-25 August, Bodø, Norway.

Oikarinen E-L., Taulavuori K. & Heikka E-L. (2017). Learn without fun, forget without sorrow: Humor and playfulness in higher education context. The 24th Nordic Academy of Management Conference (NFF2017), 23-25 August, Bodø, Norway.

Oikarinen E-L. (2015). Online audience responses to humorous employer branding in online job ad. The 23rd Nordic Academy of Management Conference (NFF2015), 12-14 August, Copenhagen, DenmarkLue lisää...

Oikarinen E-L. (2015). The moderating role of congurence between humour and fun climate of the company on the effects of humour in online job ads. The 14th International Conference on Research in Advertising (ICORIA2015), 3-4 July, London, Great-Britain. Lue lisää...

Oikarinen E-L., Järvinen M. & Ahola H. (2015). Understanding opportunities and challenges of unconventional humour usage in digital content marketing. Case Varusteleka. The 23rd Nordic Academy of Management Conference (NFF2015), 12-14 August, Copenhagen, Denmark

Oikarinen E-L, Järvinen M & Ahola H (2015) Proposing a framework how humour can be utilized in strategic brand building in e-retailing. The 23rd Nordic Academy of Management Conference (NFF2015), 12-14 August, Copenhagen, Denmark. Lue lisää...

Sinisalo J. & Oikarinen E-L. (2015). Challenges and opportunities related to using humour in Internet recruitment ads. Case study from the architect industry in Finland. The 23rd Nordic Academy of Management Conference (NFF2015), 12-14 August, Copenhagen, Denmark Lue lisää...

Söderlund M., Oikarinen E-L. Joking with customers in the service encounter and its effects on customer satisfaction. The 24th Nordic Academy of Management Conference (NFF2017), 23-25 August, Bodø, Norway.

Söderlund M., Oikarinen E-L. & Heikka E-L. (2017). Humor in service encounters. QUIS-conference proceedings. Conference proceedings, 12-15 June 17. Porto, Portugal.

Söderlund M., Oikarinen E-L. & Heikka E-L. (2016). Humor in the store and its effect on customer satisfaction. The 5th Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC2016), 9-10 November, 2016, Århus, Denmark. (Conference best paper award)

Tähtinen J. & Ryan A-M. (2015). The Role of Humor in Stories about Business Relationship Ending. The 23rd Nordic Academy of Management Conference (NFF2015), 12-14 August, Copenhagen, Denmark. Lue lisää...

Vuorela T et al. (2015) Humour as a Strategic Tool for Creating Innovative Business. The 23rd Nordic Academy of Management Conference (NFF2015), 12-14 August, Copenhagen, Denmark. Lue lisää...

Vuorela T., Oikarinen E-L., Hurmelinna-Laukkanen P., Ahola H., Aro P.,  Alatalo S., Poutiainen A., Saraniemi S., Estola E., Hyvönen P. & Tähtinen J. (2015). Humour as a Strategic Tool for Creating Innovative Business: Proposing a Framework and a Research Agenda.  The 23rd Nordic Academy of Management Conference (NFF2015), 12-14 August, Copenhagen, Denmark. 

Vuorela T., Oikarinen E-L, Hurmelinna-Laukkanen P., Alatalo S., Ahola H, Aro P., Poutiainen A.,Saraniemi S., Estola E., Siklander P., Tähtinen J. Sinisalo J., Impiö N. Kallio, T. (2017). Research agenda with empirical results of using humour strategically in business. Yrittäjyyskasvatuspäivät, Oulu. 21.-22.9.2017.

Yang J., Hurmelinna-Laukkanen P. & Oikarinen E-L. (2017). Meaning of humor relation to international competitiveness and innovation. European Academy of Management (EURAM 2017). Conference proceeding, 21-24 June 2017, Glasgow, Great-Britain.

 

Posterit 

Vuorela T.,  Alatalo S., Oikarinen E-L., Poutiainen A., Sinisalo J., Hurmelinna-Laukkanen P., Aro P. & Ahola H. (2016). Does Humour Travel via Business English Lingua Franca? A study of Transit Advertising in the EU. The 9th International Conference of English as a Lingua Franca (ELF9). June 27-29, 2016, Lleida, Spain. A Poster. Tutustu posteriin...

Vuorela T., Oikarinen E-L., Hurmelinna-Laukkanen P., Tähtinen J., Ahola H., Alatalo S., Aro P.,  Poutiainen A., Sinisalo J., Saraniemi S., Estola E., Hyvönen P. & Impiö, N.  (2015) The HURMOS Project –Exploring Humour as a Strategic Tool for Creating Innovative Business. A Poster. Presented in The 15th International Summer School and Symposium on Humour and Laughter: Theory, Research and Applications, 13-18 July 2015, Saint Petersburg, Russia. Tutustu posteriin...

 

Muut julkaisut

Sari Alatalo, Eeva-Liisa Oikarinen, Anne Poutiainen, Ookko tosissas- Huumorillako bisnestä. Rohkeutta, näkemystä, kasvua. Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeino- ja innovaatio-osasto, toim. Anu-Katriina Perttunen ja Isabella Paju, Creative Finland, Petra Tarjanne, Elinkeino ja innovaatio-osasto. s. 36-37. Paino: Lönnberg @ Promo, 7/2016 ISSN 2342-7914 (painettu ja verkkojulkaisu). Lue lisää...

Pia Hurmelinna-Laukkanen, Taina Vuorela. Huumorilla on monta paikkaa liiketoiminnassa. Kalevan lehtiartikkeli 28.12.2015. Lue lisää...

Pia Hurmelinna-Laukkanen, Riitta Forsten-Asikainen. Kohtalaisesta paras – huumorilla, joustavuudella ja hyvällä ilmapiirillä syntyy hyvin johdettuja ja menestyviä yrityksiä! 5.2.2016. Tekesin julkaisut. Lue lisää... 

Eila Estola, Niina Impiö, Tiia Kallio, ja Eeva-Liisa Oikarinen: Huumoria näkyvissä. Vertaisryhmämentoroinnilla ideoita ja ituja huumorin käyttöön liiketoiminnassa. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät blogi. 26.1.2016. Lue lisää... 


Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)