H2C_logo.jpg Highway to Code


(Select an English text from the left)

Uudet sivut / New pages

Highway to code -koulutushankkeessa Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa web-sovelluskehitykseen liittyviä opintoja 40 op  täydennyskoulutuksena. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia suunnitella ja kehittää eri päätelaitteille mukautuvien selainsovellusten ulkoasuja ja toimintoja. Opinnoissa keskitytään selainsovellusten käyttöliittymäohjelmointiin ts. front-end-ohjelmointiin. Koulutus on ilmainen ja kestää 6 kk.

Seuraavat totetukset alkavat:
- syyskuu 2020, hakuaika 13.4.2020 - 17.5.2020, hakuaika on päättynyt.
- tammikuu 2021, hakuaika ilmoitetaan myöhemmin

Mitä

Front-end-ohjelmoinnin ja projektitoiminnan perusteet, 10 op

Opintojaksolla perehdytään front-end-tekniikoiden perusteisiin. Näihin kuuluvat html-, css- ja JavaScript-opinnot. Projektitoiminnan perusteissa opiskellaan ketteriä menetelmiä sekä projektihallinnan työkaluja.

Edistynyt front-end-ohjelmointi, 10 op

Opintojakso koostuu responsiivisten sivustojen suunnitteluun ja toteutukseen käyttäen Bootstrap-front-end-kehystä ja JavaScript-kirjastojen esimerkiksi jQuery ja React, hyödyntämisestä verkkopalveluiden kehittämisessä. Opintojaksoon sisältyvät myös tietokantojen perusteet ja niiden hyödyntäminen verkkopalveluiden kehittämisessä. Opintojakso edellyttää html- ja css-perusteiden sekä JavaScript-perusteiden hallintaa.

Verkkopalveluiden suunnittelu ja toteutus, 10 op

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan verkkopalveluita julkaisu- ja verkkokauppajärjestelmien avulla. Palvelumuotoilua opiskellaan palvelun suunnittelussa asiakaskokemuksen ymmärtämiseksi. Lisäksi perehdytään digitaalisen materiaalin käyttöoikeuksiin ja lisensseihin sekä GDPR-asetukseen. Opintojakso edellyttää html- ja css-perusteiden sekä JavaScript-perusteiden hallintaa.

Harjoittelu, 10 op

Harjoittelussa opiskelija työskentelee yrityksessä tai osallistuu yritykselle tehtävään projektiin. Opiskelija hakee itse harjoittelupaikkaa ja häntä tuetaan harjoittelupaikan hakemisessa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sekä työssä oleville että työtä hakeville, joilla on sopiva tutkinto- tai kokemuspohja. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille. Osallistujalla tulee olla riittävä suomen kielen taito opetuksen seuraamiseksi sekä englannin kielen taito oppimateriaalien hyödyntämiseksi.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan suomen kielellä. Oppimateriaali on pääosin englanninkielistä. Opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone.

Opetus toteutetaan pääosin verkko-opetuksena ja luentotilanteet nauhoitetaan itsenäistä opiskelua varten. Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä sekä tiimityöskentelyä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Liisa Auer
Puh. 040 141 5338
Sähköposti: liisa.auer@oamk.fi

Rahoitus ja yhteistyö

Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille ilmainen.

H2C-koulutus toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun, Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.

Koko H2C-koulutushankkeen websivut. Täällä näet, mitä muut ammattikorkeakoulut tarjoavat H2C-koulutuksessa. Sinulla on mahdollisuus ottaa opintoja myös muista mukana olevista ammattikorkeakouluista.

1280px-OKM_logo.svg_-230x143.png

 


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)