Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fi/funding/erdf/

Pohjois-Pohjanmaan
Drooniekosysteemin kehityshanke

Alueellinen drooniosaamiskeskittymä ja seudullinen yhteistyönverkosto, jolla kiihdytetään alueella tapahtuvaa drooneihin liittyvää osaamista ja liiketoimintaa.

Tarve

Hankkeessa

  1. Tunnistetaan tarvittavat toimijat ja osaaminen drooniekosysteemiin.
  2. Määritellään toimenpiteet yhteistyön, yhteisöllisyyden ja innovatiivisuuden tukemiseksi.
  3. Luodaan operatiivinen malli ekosysteemien toiminnan vakiinnuttamiseksi.

Kenelle? Kenen kanssa?

Tietoja hankkeesta

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Ritva Horneman, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk),
ritva.horneman@oamk.fi, 040 358 8113.


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)