Kuka olet ja
mistä olet erityisen
digi-innostunut? 

Kouluttajat

sanna.jpgSanna Brauer, Oamk

Sanna digi-innostuu ihan kaikesta, erityisesti somesta ja osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta. Hänellä on työn alla väitöskirja digitaalisista osaamismerkeistä.

mirlinda-kosova-alija-linkedin.jpgMirlinda Kosova-Alija, HAMK

Mirlinda työskentelee HAMKissa ratkaisuasiantuntijana tietohallintopalvelussa sekä sivutoimisena opettajana tietojenkäsittelyn koulutuksessa. Verkkopalveluiden kehittämisen lisäksi hänen päävastuualueeseen kuuluu mm. O365-palvelun käytön ohjeistaminen ja sen edistäminen, millä vaikutetaan suoraan yhteisöllisen työskentelyn toimintakulttuuriin. Mirlinda on mukana kehittämässä henkilökunnan digitaalisia taitoja mm. osaamismerkkien ja valmennusohjelman avulla. Hänellä on vuosien kokemus IT:n ja pedagogiikan yhteismaailmasta.

Twitter: @MirlindaKA
Linkedin: www.linkedin.com/in/mirlindakosovaalija
Blogikirjoitukset: https://blog.hamk.fi/digi-hamk/author/mkosova-alija/

Marja.jpgMarja Koukkari, Oamk 

Marja työskentelee yliopettajana Oamk Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän aloittaa kesällä eHope-ryhmän tuutorina ja toteuttaa lähes kaikki opetuksensa verkossa tulevana lukuvuotena, ja toivottavasti myös jatkossa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä onkin ottaa haltuun osallistavia digipedagogisia menetelmiä. Erityisopettajankoulutuksessa on osaamistavoitteena opiskelijoiden digiosaamisen hyödyntäminen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa ja opetuksessa. Tähän liittyvää koulutusta Marja on jo hankkinut ja hyödyntänyt osaamista opetuksessaan. Kiinnostus digiosaamiseen kohdentuu myös verkossa toteutettuun työnohjaukseen, jossa on tärkeää toimivan vuorovaikutuksen ja dialogisen keskustelun onnistuminen ja kuulluksi tulemisen ja läsnäolon tunnistamisen kokemus.

Matleena Laakso 2017.JPGMatleena Laakso, TAMK

Matleena Laakso on digipedagogiikan asiantuntija ja kouluttaja. Digissä hänelle tärkeää on avoin jakaminen, mikä koskee sekä materiaaleja, ideoita että osaamista. Työkaluista innostavat etenkin lukuisat verkon helpot ja maksuttomat sovellukset ja lisätty todellisuus. Matleena tykkää myös kirjoitella blogiinsa: http://www.matleenalaakso.fi/

Matleena työskentelee noin päivän viikossa TAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun digi-hankkeissa ja muun ajan työllistää itsensä freelancer-kouluttajana eri kouluasteilla.

Hololens-selfie.jpgHenry Paananen, HAMK 


Henry työskentelee lehtorina HAMK AOKK:n ammatillisen osaamisen tutkimusyksikössä. Hän on työskennellyt laaja-alaisesti koulutuksen parissa koko 2000-luvun mm. opettajana, suunnittelijana, projektipäällikkönä sekä esimies- ja johtotehtävissä. Koulutustausta pohjaa informaatio- ja koulutusteknologiaan kasvatustieteellisiä opintoja unohtamatta. Henry on erityisen kiinnostunut teknologian hyödyntämisestä oppimisen tukena ja pyrinkin tutustumaan uusiin teknologioihin heti "ensimmäisessä aallossa". Hänen mielestään teknologia itsessään on mahdollisuus, mutta vasta digitaalisuutta hyödyntävällä teknologian käyttökulttuurilla siitä saadaan parhaat hyödyt irti oppimiseen ja fiksumpaan työn tekemiseen.

jori_profiili.jpgJohanna Rintanen

Johanna toimii päätyökseen toisen asteen koulutuksessa visualistien tiimivalmentajana Salon seudun ammattiopistossa. Valmennusalueina ovat tiimityöskentely, sisällöntuottaminen, kuvausjärjestelyt ja valokuvaus, graafinen suunnittelu, tapahtumatuotanto ja visuaalinen myyntityö. Sivutoimisesti hän toimii yrittäjä sisällöntuottajuuden ja valmentamisen kentällä. 

Johanna ja digi? Some ja digitalisaatio ovat intohimo työssä sekä vapaa-ajalla. Bloggaus, IG tarinat, videot ja nnapit kiehtovat. Mihin valintoihin päädymme luontaisesti niin yksityishenkilöinä tai yrittäjinä? Mistä tavoittaa oikeat kohderyhmät ja mistä löytää kiehtovimmat tarinat? Miten oppimisympäristöt voisivat hyödyntää enemmän luontaisia digivalintoja, avoimuutta ja visuaalisuutta? Nämä kysymykset saavat Johannan syttymään ja innostumaan. Digitalisaatioon liittyy valinnan vapaus ;) 

 

SAM_4485.JPGSanna Ruhalahti, HAMK

Sanna Ruhalahti toimii opettajankouluttajana HAMK Ammatillisella opettajakorkeakoululla. Erityisenä innostuksen kohteena ovat dialogiset ja digitaaliset oppimisprosessit, joissa tiedon rakentaminen lähtee autenttisista lähtökohdista osaamisperusteisesti.

Global Education Essi Ryymin 2018.jpgEssi Ryymin, HAMK

Essi on tutkimuspäällikkö ja yliopettaja HAMKista. Hänen vastuuna on tutkimusperustainen koulutusinnovaatioiden kehittäminen vientiin, opettajankoulutus ja monialainen yhteistyö (eri tutkinto-ohjelmat sekä työelämäkumppanuudet).

Digissä Essiä kiinnostaa erityisesti tulevaisuuden työ, työn murroksen vaatimukset uudelle oppimiselle (joustavat koulutusratkaisut, oppiminen työssä, yksilölliset oppimispolut, uudet oppimisympäristöt) ja opettajan osaaminen.

06_Linda_Redanredan_Oy_72dpi.jpgLinda Saukko-Rauta, Redanredan

Linda on iPad-livekuvittaja ja tiivistyspiirtelee seminaarisisältöjä ja strategioita kuviksi ja piirrosvideoiksi. Hänellä on hilpeä salaisuus: "Olin entisessä elämässäni ruotsinopettaja ja jossain vaiheessa myös verkkopedagogiikan suunnittelija." Linda on superguru iPadin vinguttamisessa ja erityisesti käyttää sitä visuaalisen digisisällön tuottamiseen. 

 

sami.pngSami Suhonen, TAMK

Sami on fysiikan yliopettaja TAMKissa. Hän on ylen innostunut kaikista digijutuista, jotka lisäväät opiskelijan aktiivista tekemistä yhdessä ja yksin niin lähiopetuksessa kuin verkko-opinnoissakin. Tällaisiin menetelmiin kuuluvat mm. pollaus, (aktivoivat/aktiiviset) opetusvideot ja oppimisanalytiikka. Fysiikan opettamisen ja opettamisen kehittämisen lisäksi Sami toimii TAMKissa oppimisanalytiikan tutkimusryhmän vetäjänä ja eAMK-hankkeessa oppimisanalytiikkaosuuden vetäjänä. 

tarmo2016_profile_tp_square@0,5x.pngTarmo Toikkanen

Tarmo Toikkanen on opetuksen, oppimisen ja teknologian design-tutkija teknologian ja psykologian taustalla. Tarmo harrastaa avoimia lisenssejä ja tekijänoikeuksia: hän on kirjoittanut Opettajan tekijänoikeusoppaan ja vetää Creative Commons Suomen toimintoja.

 harto_1_pienempi.jpgHarto Pönkä, Innowise 

Harto on yrittäjä, kouluttaja ja tietokirjailija. Koulutustaustaltaan hän on luokanopettaja (KM), perehtynyt koulutusteknologiaan, jatko-opinnot aloitettu mutta tauolla. Innowisessa tehdään monenlaista ohjelmistokehitystä: asiakkaiden sovelluksia ja verkkopalveluita sekä omia ohjelmistoja, joissa opetukseen liittyviä ovat Purot.net-wikipalvelu sekä Mappi-opiskelijahallintajärjestelmä. Harto on perehtynyt EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen sekä somepalvelujen käyttöehtoihin sekä opetuksen että tietojärjestelmien kannalta.

Erityisen "digi-innostunut" hän on siitä, mitä se sosiaalisen median "sosiaalisuus" on (yhteisöjä, ryhmiä, verkostoja...) sekä miten sitä voidaan tutkia ja tukea.

Sivustoa päivitetään. Muutokset ohjelmassa ja kouluttajissa ovat mahdollisia.


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)