Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/

Digiohjausta kaikille! 

 

Hanke on päättynyt 30.6.2020. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, ohjausryhmälle, hanketyöntekijöille ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle!

 

Kaikki tällä sivustolla julkaistut, hankkeessa tuotetut materiaalit, ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. 

 

Digiohjausta kaikille! -ESR-hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Centria ammattikorkeakoulu. Mukana yhteistyötahoina ovat myös Oulun lukioverkosto ja Erilaisten oppijoiden liitto ry. Hanke toteutuu ajalla 1.1.2018-30.6.2020.

Hankkeen tavoitteena on laajentaa digiohjauksen toimintamallien jalkauttamista ja valtavirtaistamista ”oppaasta käytännön prosessiksi” Pohjois-Pohjanmaan alueella eri koulutusasteilla.

Erityisenä tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa koulutukseen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheita viemällä käytäntöön digiohjauksen toimintamalleja sekä parantaa koulutuksellista tasa-arvoa huomioimalla myös erilaisten oppijoiden ohjauksen tarpeet digitaalisten sovellusten käyttöönoton avulla. Painotus on digiohjauksen mentoroinnin toimenpiteiden kehittämisessä ja digiohjauksen jalkauttamisessa perustoiminnaksi.

Hyödynnä hankkeen tuloksia!

MOOCilla digiohjaajaksi, korkeakouluun tai työelämään!

 

Digiohjausta kaikille! blogi

Tervetuloa Digiohjausta kaikille! -blogiin lukemaan hankkeen ajankohtaisista asioista ja kokemuksista sekä keskustelemaan ja kommentoimaan digiohjauksesta.

Uutiskirjeet

gggggg

ooooo

 

 

Hankkeen yhteistyökumppanina 

Koordinaatti-jpg-vaaka-korjattu (002).jpg

Rahoittajalogo https://www.oulu.fi/yliopisto/Rahoittajalogo https://www.osao.fi/Rahoittajalogo https://www.oamk.fi/Rahoittajalogo https://web.centria.fi/

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)