Hankkeet – osaamista ja aluevaikuttavuutta

Hanketoimintamme vahvuuksia ovat monialaisuus, eri alojen korkea asiantuntijuus, innovatiivisuus ja monipuoliset yhteistyöverkostot. Meillä on vuosittain käynnissä noin sata hanketta, joissa yhdistyy lähes kahdensadan asiantuntijan osaaminen.

Hanketyöllä

Teemme yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän sekä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. Alueen toimijat voivat hyödyntää henkilöstömme ja opiskelijoidemme osaamista. Näin opettajiemme ammattitaito ja yhteydet työelämään vahvistuvat. Myös opiskelijamme saavat arvokasta osaamista työelämää varten.

Kehitämme muun muassa

Esimerkkejä Oamkin hankkeista:

Artikkelikuva

Arki lähemmäs

Arki lähemmäs - Maaseudun asukkaiden kuntoutuspalvelujen monipuolistaminen etäkuntoutuksen kokeiluja hyödyntäen.
Hanke päättyi 31.12.2020
Artikkelikuva

DIMMY

Digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehitys- ja koulutushanke.
Hanke päättyi 31.1.2020
Artikkelikuva

ELYKE - Elintarvikealan yritysten tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla

Elintarvikealan yritysten tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla (ELYKE) -hankkeen tavoitteena on (1) selvittää alueella toimivien…
Hanke päättyi 31.12.2018
Artikkelikuva

EU-osaamisen nosto

Hanke tukee korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä tuomalla yhteen alueellisissa organisaatioissa työskenteleviä…
Hanke päättyi 31.12.2021
Artikkelikuva

Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta (KASKU)

Kasku-hankkeen tavoitteita ovat maaseudun luovien alojen ja matkailualan yritysten palvelutuotteiden kehittäminen, yritysten…
Hanke päättyi 29.2.2016
Artikkelikuva

Korkeakoulupedagogiikka

KOPE-hanke on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on korkeakoulupedagogisen yhteistyön rakentaminen maamme korkeakoulujen…
Hanke päättyi 31.12.2019
Artikkelikuva

Lupa muutokseen

Lupa muutokseen -hankkeen tarkoituksena on aktivoida maatilayrityksiä kehittämiseen ja sitä myöten myös maaseudun…
Hanke päättyi 31.8.2018
Artikkelikuva

MiniEines – Hyönteisistä einestä ja euroja

MiniEines – Hyönteisistä einestä ja euroja -hanke
Hanke päättyi 30.9.2020
Artikkelikuva

NOISS

NOISS -hankkeella edistetään kiertotalouden teollisten symbioosien syntyä Pohjois-Pohjanmaalla.
Hanke päättyi 31.12.2018
Artikkelikuva

Rapid Apps

Rapid Apps -hankkeen PE-klinikalla (Printed Electronics Clinic) kehitetään tuoteideoita, jotka hyödyntävät painettavaa…
Hanke päättyi 31.12.2017
Artikkelikuva

Ultra

Ultra-hanke – Uutta liiketoimintaa innovatiivisista järjestelmätason tuote- ja palveluratkaisuista. Suunnittelemme ja toteutamme…
Hanke päättyi 31.7.2019
Artikkelikuva

WAX – Natural Wax of Arctic Berries as Our Treasure

Natural WAX of Arctic Berries as Our Treasure
Hanke päättyi 30.11.2019
Artikkelikuva

Verkko-ohjaaja - verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena

Verkko-ohjaaja -hankkeessa kehitetään monimuotoisia, verkkoviestintävälineitä hyödyntäviä opintoneuvonnan ja opintojen ohjauksen toimintamalleja ja koulutetaan ohjaustoimijoita mallin ja työvälineiden käyttöön Oulun…
Hanke päättyi 31.12.2017
Artikkelikuva

Rapid Apps

Rapid Apps -hankkeen PE-klinikalla (Printed Electronics Clinic) kehitetään tuoteideoita, jotka hyödyntävät painettavaa elektroniikkaa. Kohteena ovat mikro- ja pk-yritysten sekä tutkimus- ja opetushenkilöstön kehittämät ideat,…
Hanke päättyi 31.12.2017
Artikkelikuva

Creato

CREATO-koulutushankeen tavoitteena on koulutusten ja työpajojen avulla tukea alueen yritysten liiketoiminnan kehittymistä digitaalisen median sekä palvelujen alueella.
Hanke päättyi 31.12.2016
Artikkelikuva

Hurmos

HURMOS - hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää suomalaisten yritysten huumoriosaamista liiketoiminnassa
Hanke päättyi 31.5.2017
Artikkelikuva

ST-Audi

ST-Audi on Oamkin opiskelijoiden oppimisympäristö, jossa autotekniikan insinööriopiskelijat voivat soveltaa osaamistaan käytäntöön. Opiskelijoiden käytössä on A1 S-Line Audi, johon he ideoivat, suunnittelevat ja rakentavat…

BOSS – From Borders to Shared Space

BOSS – from Borders to Shared Space -hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulujen verkostona Suomen raja-alueiden yrityksille ja organisaatioille osaamista, palveluja, koulutusta, kontakteja ja uutta liiketoimintaa.

NRC – National Rally Car

NRC on kehitysprojekti, jonka tavoitteena on luoda uudentyyppinen kilpa-auto Suomen kansalliseen sarjaan. Kehitystyö perustuu vahvalle yhteistyölle oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen välillä.
Hanke päättyi 9.11.2015
Artikkelikuva

Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta (KASKU)

Kasku-hankkeen tavoitteita ovat maaseudun luovien alojen ja matkailualan yritysten palvelutuotteiden kehittäminen, yritysten tuote- ja palveluideoiden kerääminen ja jalostaminen yritysten keskinäistä yhteistyötä lisääviksi…
Hanke päättyi 29.2.2016

MYSSY

Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeen tavoitteena on löytää Pohjois-Suomen alueelta olemassa olevia ja suunnitteluasteella olevia yrityksiä, jotka voivat ja haluavat nykyistä paremmin hyödyntää toistensa osaamista, sivuvirtoja…
Hanke päättyi 30.9.2017

POEKA - Pohjoinen energiakartta

Hanke päättyi 30.9.2017

HYPE TKI

Hanke päättyi 31.5.2019

PrinLab

PrinLab - A development laboratory for printed electronics

SIIMA

SIIMA (Siirtymävaiheen koulutusmalli maahanmuuttajille) hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan koulutusmalli, jolla edistetään maahanmuuttajien siirtymistä ammattikorkeakouluopintoihin ja työelämään. Hanke sisältää myös…
Hanke päättyi 31.7.2018
Artikkelikuva

OmaNauta - Nautakarjatalouden kehittämishanke Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla

OmaNauta –hanke tarjoaa vertaisoppimiseen perustuvaa pienryhmäkoulutusta, seminaareja ja opintomatkoja maitoa ja naudanlihaa tuottaville yrittäjille Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Yhteistyössä OAMK, Jokilaaksojen…
Hanke päättyi 28.2.2018

LAB-oppimisympäristöjen kehittäminen

Hanke päättyi 31.12.2017

Lisää hankkeita näet listattuna Oamkin hankeportfoliossa.