Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Tyylikirja

Tyylikirja :: Aito

Aito tekee Oamkia ja Pohjois-Suomea tutuksi alueen sidosryhmille, yrityksille ja yhteistyökumppaneille sekä nostaa esille tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä. Aito kertoo Oamkin merkityksestä alueelle ajankohtaisten asioiden kautta ja taustoittaa niitä. Aito kertoo Oamkin arvoista, joita ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys.

Lukijat ja jakelu

Aidon kohderyhmänä ovat Oamkin sidosryhmät, joita ovat

Aitoa jaetaan kohderyhmille sekä painettuna että sähköisenä.

Ulkoasu, painosmäärä ja jakelu

Aidon laajuus on 20 sivua ja koko 22 x 28 senttiä. Paperina on Munken Pure 150 grammaa.

Aito painetaan Erwekossa. Painosmäärä on 900 kappaletta.

Kaikki Aidon numerot ovat luettavissa myös sähköisesti osoitteessa oamk.fi/aito.

Palaute ja kehittäminen

Palaute ja juttuideat lähetetään toimitukselle osoitteeseen toimitus@oamk.fi.

Toimituspäällikkö käsittelee annetun palautteen ja kiittää lähettäjää palautteesta. Palautteet käsitellään myös toimituksessa. Tarvittaessa palautteeseen vastaa viestintäjohtaja. Palautetta kerätään myös lukijatutkimuksilla.

Juttutyypit

Johtoajatus

Johtoajatuksen nimellä kulkevan pääkirjoituksen kirjoittaa rehtori tai muu sopiva henkilö. Teksti on rento ja ajatuksia herättävä.

Teksti: Tekstin pituus on 850 merkkiä.

Kuva: Henkilöstö käytetään vuodenaikaan sopivaa kuvaa, jossa tapahtuu jotakin.

Ajassa

Tällä palstalla esitellään ajankohtainen aihe tai ilmiö. Juttu voi liittyä Oamkin teemoihin (älykäs oppiminen, innovatiiviset tuotteet ja palvelut, uusi liiketoiminta), kansainvälisyyteen tai pohjoiseen, ajankohtaiseen ilmiöön.

Teksti: Jutun pituus on 1 800 merkkiä. Otsikko, ingressi ja kuvatekstit.

Kuva: 1–2 rentoa kuvaa, voi olla vaakaa tai pystyä. Kuvassa pääosassa on asia, aihe, palvelu, tuote, ei ihminen. Ihmiset voivat olla taustalla.

Alumni

Jutussa esitellään Oamkista valmistuneen henkilön tarina. Millaisia muistoja alumnilla on Oamkista, millainen elämäntarina ja urapolku hänellä on ollut valmistumisen jälkeen.

Teksti: Tekstin pituus on 2 000–2 500 merkkiä sekä faktalaatikko henkilöstä noin 400–1 000 merkkiä. Lisäksi kuvateksti, parin lauseen ingressi sekä mahdollinen nosto.

Faktalaatikko: syntymäaika ja -paikka, asuinpaikka, perhe, koulutus, uran pääkohdat, harrastukset, mahdolliset tunnustukset, mahdollinen Twitter- tai muu sometili

Kuva: Rento ja arkipäiväinen tilanne, joka liittyy ihmiseen tai yritykseen olennaisesti. Ei poseerausta, vaan tekemistä.

Teoriasta totta

Esitellään oamkilaista osaamista käytännössä. Isoin juttu on se, joka on konkreettisin lehden tekohetkellä.

Teksti: Pituus 2 700 merkkiä. Lisäksi yksi pienempi juttu, jonka pituus on 700 merkkiä. Kuvateksti, yhden lauseen ingressi sekä muutaman lauseen ehdotus sisäänheittotekstistä sisältösivulle.

Kuva: Yksi isompi kuva ja tarvittaessa jutuista riippuen muuta kuvitusta, esimerkiksi infografiikkaa.

Reportaasi

Kuvareportaasi, jolla kerrotaan tarina. Seurataan tavallista arkea, ihmisiä ja elämää Oamkin painoalojen kautta. Aikajana voi olla myös lyhyt, esimerkiksi yksi tunti tai koko päivän kestävä.

Teksti: Noin 400–500 sadan merkin kuvatekstit täydentävät. Otsikko, ingressi ja kuvatekstit.

Kuva: Kuvituksena voidaan käyttää myös grafiikkaa. Sommittelu ja kuvakoot voivat olla kokeilevia, mielenkiintoisia ja erikoisia, ja taitto leikittelevä. Kuvia noin 10–20, joista valitaan sopivat juttuun.

Lähellä

Jutussa esitellään mielenkiintoinen, pohjoissuomalainen ihminen omana itsenään, ei työminä. Kerrotaan, millainen hän on saavutustensa takana. Mitä hän ajattelee elämästä ja arjesta?

Teksti: Tekstin pituus on 3 400 merkkiä. Haastattelukysymykset jätetään näkyviin. Lisäksi kuvateksti, parin lauseen ingressi ja nosto.

Kuva: Kuvataan henkilö hänelle ominaisessa tai rakkaassa ympäristössä, ei työpaikalla. Ei tarvitse olla lähikuva, kuvakulma voi olla leikittelevä.

Opinnäytetyö

Jutussa esitellään mielenkiintoinen opinnäytetyö. Opinnäytetyöt tehdään usein yhteistyössä työelämän kanssa, jolloin lopputyö voi parhaimmillaan palvella työelämän kehittämistarpeita.

Teksti: Tekstin pituus on noin 2 000 merkkiä. Kuva opinnäytetyön tekijästä ja mahdollisesta tilaajasta. Kuvituksena voidaan käyttää myös infografiikkaa.

Kuva: Kuvataan opiskelija opinnäyteyöhön liittyvässä ympäristössä. Kuvassa voi olla myös opinnäytetyön tilaaja.

Kolumni

Kolumnisteiksi pyydetään mielenkiintoisia ihmisiä, jotka ottavat rohkeasti kantaa ajankohtaisiin asioihin. Kolumnin kirjoittaja vaihtelee vuosittain.

Teksti: Kolumnin pituus on 2 200 merkkiä. Lisäksi jokaisen kolumnin yhteyteen tulee kirjoittajan esittelyteksti.

Nosteessa

Ajankohtaisia, mielenkiintoisia nostoja ja kuvia ilmiöistä, ihmisistä, asioista ja tapahtumista Oulussa ja Oulun seudulla.

Prosessi

Aito ilmestyy neljä kertaa vuodessa:

 • maaliskuu
 • toukokokuu
 • lokakuu
 • joulukuu.

Suunnittelu aloitetaan niin, että toimittajille ja kuvaajille varataan noin kaksi viikkoa aikaa juttujen tekemistä varten. Taittoa varten jää noin kolme viikkoa.

 1. Toimituskunnan kokouksessa suunnitellaan lehden sisältö sekä käydään palautekeskustelu edellisestä numerosta. Kokouksessa käydään läpi juttuehdotukset. Kuvatoimittaja/AD suunnittelee juttuihin tulevien kuvien tyylin.

 2. Freelancer-palaverissa toimituskunta ohjeistaa toimittajat ja valokuvaajat. Juttuideat käydään läpi ja niitä jatkojalostetaan. Mietitään, miten jutuista saadaan sekä sisällöllisesti että kuvallisesti mielenkiintoisia.

 3. Juttujen tekovaiheessa toimittajat ja kuvaajat ottavat joko yhdessä tai erikseen yhteyttä haastateltavaan ja tarvittaessa sopii myös kuvauksesta. Jutut ja kuvat palautetaan aineistopäivään mennessä Viestintäpalveluiden aineistopankkiin. Mikäli haastateltava tai kuvattava haluaa hyväksyä jutun/kuvia ennen kuin niitä painetaan, toimittaja ja/tai kuvaaja ovat velvollisia hoitamaan hyväksyttämisen ennen aineistopäivää ja juttujen/kuvien palauttamista Viestintäpalveluille. Viestintäpalvelut olettaa, että toimittajien ja kuvaajien toimittama materiaalia voidaan käyttää lehdessä.

 4. Taittovaiheessa toimituspäällikkö editoi juttuja ja viimeistelee tekstien pituudet taittoon sopiviksi. Kuvatoimittaja/AD valitsee ja käsittelee kuvat sekä huolehtii lehden taitosta. Toimituspäällikkö täsmentää painosmäärän ja tarkistaa jakelulistan.

 5. Tarkistuspalaverissa toimituskunta katsoo lehden senhetkisen tilan ja tekee tarpeen vaatiessa sisältöön muutoksia.

 6. Vedos lehdestä hyväksytetään päätoimittajalla, jonka jälkeen kuvatoimittaja/AD toimittaa sen painoon, tarkistaa ja hyväksyy lehden vedoksen ennen lopullista painoa.

 7. Verkkoversiota aletaan tehdä heti, kun lehti on lähtenyt painoon. Verkkolehden saa julkaista heti, kun se on valmis. Julkaisusta tiedotetaan Oamkin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

 8. Painetun lehden jakelusta huolehtii toimituspäällikkö, joka varmistaa myös, että Aidon verkkoversio on luettavissa Oamkin www-sivuilla.

Numerokohtaisen suunnittelun lisäksi lehteä kehitetään myös pidemmällä aikavälillä. Kohderyhmät voidaan kartoittaa uudelleen, ja lehden teemat voivat vaihtua.

Tiedon hankinta

Noudata tiedon hankinnassa yleisiä journalistin sekä tämän tyylikirjan ohjeita.

 • Varmista Internetistä löytämäsi tiedon oikeellisuus.
 • Jätä jutusta pois ne asiat, joista et ole varma.
 • Varmista nimien kirjoitusasu (henkilöt, organisaatiot, paikat jne.).
 • Tutustu Oamkin käyttämään termistöön. Tarvittaessa saat termistöohjeet Viestintäpalveluista. Keskeistä sanastoa löytyy myös tämän ohjeen loppuosasta.

Toimituspäällikkö selvittää juttujen suunnitteluvaiheessa, keitä juttuun voidaan haastatella. Kun otat yhteyttä haastateltavaan tai kuvattavaan henkilöön, esittäydy ja kerro tekeväsi juttua Oamkin sidosryhmälehti Aitoon. Kerro myös, mitä aihetta juttu koskee.

Työnjako

Toimituskunta

Aito-lehden toimituskunta päättää lehden linjauksista päätoimittajan eli viestintäjohtajan kanssa.

Toimitus

Oamkin Viestintäpalvelut ovat osa lehden toimitusta, joka suunnittelee lehden sisällön päätettyjen teemojen ja saatujen juttuehdotusten pohjalta.

Päätoimittaja

Päätoimittaja on Oamkin viestintäjohtaja, ja vastaava päätoimittaja on rehtori.

Toimituspäällikkö

Toimituspäällikkö on Viestintäpalveluiden viestintäasiantuntija, joka

 • koordinoi lehtityötä ja aikataulutusta
 • ohjeistaa ja pitää yhteyttä toimittajiin sekä tarvittaessa kuvaajiin
 • huolehtii, että sisältö vastaa konseptia ja kohderyhmän tarpeita
 • oikolukee ja editoi jutut
 • tekee tarvittaessa kuvatekstit ja nostot
 • huolehtii lehden jakelulistoista
 • huolehtii palautteesta ja lukijatutkimuksista.

Kuvatoimittaja/AD

Kuvatoimittaja/AD on graafinen suunnittelija, joka

 • vastaa lehden ulkoasusta ja taitosta
 • vastaa lehden kokonaisilmeestä
 • huolehtii, että konsepti ja visuaalinen tyyli säilyvät ja kehittyvät hallitusti
 • miettii tekstin ja kuvan suhdetta, osallistuu sisällön suunnitteluun
 • tekee yhteistyötä valokuvaajien kanssa
 • huolehtii painoaikataulusta
 • toimittaa aineiston painoon ja tarkistaa painovedoksen
 • osallistuu Aidon verkkoversion tuottamiseen ja kehittämiseen.

Kuvatoimittajan tehtäviin kuuluvat

 • lehtikohtainen kuva- ja kuvitussuunnittelu
 • kuvaajien ohjeistaminen ja yhteydenpito heihin
 • kuvien valinta ja käsittely.

Toimittajat

 • osallistuvat juttujen ideointiin
 • tekevät haastattelut ja kirjoittavat jutut annettujen ohjeiden mukaisesti.

Valokuvaajat

 • osallistuvat kuvien ideointiin
 • ottavat juttuihin sopivat kuvat annettujen ohjeiden mukaisesti.
Visuaalinen ohjeisto

Toimitus suunnittelee kuvat yhteistyössä kuvaajien kanssa. Kuvatoimittaja/AD valitsee lehteen sopivimmat otokset.

Ohjeita kuviin

 • Kuvaa ihmiset läheltä. Tunnetila saa näkyä.
 • Suuremmassa kuvakoossa ympäristö on kiinnostava.
 • Kuvakulmat ovat mielenkiintoisia ja ilmeet puhuttelevia.
 • Ei pönötyskuvia seinää vasten tai tietokoneen tai työpöydän äärellä. Mieluiten kuvattava tekee jotakin.
 • Kuvat ja juttu keskustelevat keskenään.

Kuvaajat saavat kuvakohtaiset ohjeet kuvatoimittaja/AD:ltä.

Grafiikka

Infografiikka suunnitellaan jutun sisällön ja lehden kyseiseen numeroon valitun värimaailman mukaan.

Linjoina käytetään harkitusti 1 pt:n pisteviivaa.

Värit

Oamkin värit ovat

 • oranssi
 • vihreä
 • turkoosi
 • violetti.

Jokaiseen lehden numeroon otetaan käyttöön oranssin lisäksi yksi lisäväri kerrallaan.

Typografia

Typografia noudattaa Oamkin visuaalista ilmettä. Fonttina käytetään News Gothicia.

 • Otsikko News Gothic Medium 32 pt, parivälistys 10, musta
 • Otsikko News Gothic Medium 26 pt, parivälistys 10, musta (pääkirjoitussivulla)
 • Otsikko News Gothic Medium 16 pt, parivälistys 20, musta (hankesivun pieni juttu)
 • Ingressi News Gothic Medium 12/16 pt, musta
 • Leipäteksti News Gothic Medium 8.5/10 pt, musta
 • Väliotsikko News Gothic Medium, versaali, 8.5/12 pt, parivälistys 50, musta
 • Kuvateksti
 • News Gothic Oblique, 8.5/10 pt, musta
 • Kuvanosto
 • News Gothic Bold, 18/22 pt, versaali, parivälistys 50, valkoinen tai lisäväri
 • Lehden logo ja anfangit ovat Retro Rock Poster -fonttia.

Typografialla voidaan leikitellä lähinnä otsikoinneissa ja nostoissa, jos se tukee jutun sisältöä. Tämä sopii parhaiten laajempiin juttuihin.

Tekstien tyyli

Ohjeita juttujen kirjoittamiseen

 • Käytä hyvää yleiskieltä ja kerro asiat ymmärrettävästi.
 • Kiinnitä huomiota tekstin rytmiin: käytä vaihtelevasti eri mittaisia lauseita ja virkkeitä.
 • Käytä lauseenvastikkeita kohtuudella.
 • Älä käytä turhia täytesanoja tai byrokraattista kieltä.
 • Keskity jutussa aiheen lukijalle tuomiin hyötyihin.

Kun kuvailet ajankohtaa, muista, että lukija saa jutun käsiinsä vasta jonkin ajan kuluttua.

Haastateltujen puhuttelu ja siteeraaminen

Käytä haastatelluista koko nimeä (etunimi ja sukunimi), kun esittelet heidät ensimmäisen kerran. Seuraavissa maininnoissa käytä vain etunimeä.

Seuratanssinopettajaksi opiskeleva Jyrki Keisala tahkosi vielä kolme vuotta sitten IT-alan esimiestehtävissä. Kun talouslama iski alalle, joutui Jyrki vaikeaan tilanteeseen.

Käytä suorissa sitaateissa pitkää sitaattiviivaa.

– Haluaisin työskennellä aikuisten ja nuorten aikuisten seuratanssin opettajana, mutta tiedostan työllistymisen olevan sitä haastavampaa, mitä kapeampi oma osaamisala on. Siksi aloin opettaa myös FolkJamia, Jyrki kertoo.

Termit ja nimet

Käytämme Oamkissa seuraavia käsitteistä alla listattuja termejä

 • ammattikorkeakoulu, korkeakoulu, kampus (ei: koulu, oppilaitos, yksikkö)
 • koulutus, tutkinto-ohjelma (ei: koulutusohjelma)
 • harjoittelu (ei: työharjoittelu)
 • tila, opetustila, ryhmä (ei: luokka)
 • opintojakso (ei: kurssi)
 • opiskelija (ei: oppilas – tarkoittaa oppivelvollisuuttaan suorittavaa peruskoulun oppilasta)
 • tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö, tki-työ (ei: t&k&i-toiminta)
 • suuntautumisvaihtoehto
 • hanke (ei: projekti).

Kampustemme nimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, koulutusosastojen pienellä.

Kampuksemme

 • Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Kotkantien kampus (kulttuuri, luonnonvara-ala, tekniikka)
 • Kontinkankaan kampus (sosiaali- ja terveysala)
 • Terveysalan Oulaisten alueyksikkö
 • Teuvo Pakkalan kadun kampus (liiketalous)

Koulutusalamme

 • kulttuuri
 • liiketalous
 • luonnonvara
 • sosiaali- ja terveysala
 • tekniikka

Esimerkkilause

Oulun ammattikorkeakoulun Kotkantien kampus tarjoaa Suomen pohjoisinta alan koulutusta. > Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa Suomen pohjoisinta tekniikan ja luonnonvara-alan koulutusta.

Koulutusten, tutkinto-ohjelmien ja suuntautumisvaihtoehtojen nimet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella.

Opiskelu musiikin koulutuksessa on kiinnostavaa.

Käytä www-osoitteista helppoja ja luettavia muotoja, ei http://-liitettä. Vältä myös www-liitteen käyttöä eli oamk.fi riittää. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oamk.fi.

Lyhenteet

Oulun ammattikorkeakoulusta käytetään lyhennettä Oamk. Vain alkukirjain on isolla ja loput pienellä. Taivutettaessa ei tule kaksoispistettä, vaan käytetään sidevokaalia i. Esimerkiksi Oamkin ja Oamkissa.

Ammattikorkeakoulu lyhennetään amk, mutta tutkintonimessä AMK. Lyhennettä käytetään vain harkiten, sillä se heikentää luettavuutta. Tutkintonimikkeet kirjoitetaan aina pienellä, suluissa (AMK) isoin kirjaimin eli esimerkiksi insinööri (AMK). Poikkeuksena tradenomi, jonka perään ei tule AMK-lyhennettä.

Muut lyhenteet kirjoitetaan pääsääntöisesti auki.

 • n. > noin
 • klo > kello
 • € > euroa
 • mm. > muun muassa
Aineiston palautus

Palauta jutut ja kuvat aineistopäivään mennessä aineistopankkiimme.