Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Asiakkaiden kokemuksia

Asiakkaiden kokemuksia 

Sidosryhmät ovat tyytyväisiä yhteistyöhön kanssamme. Teetimme kesällä 2017 tutkimuksen sidosryhmäyhteistyömme vaikuttavuudesta Taloustutkimuksella. Sen mukaan yhteistyötä kanssamme pidetään onnistuneena. Olemme tehostaneet uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja lisänneet tuottavuutta. Kumppaneidemme suositteluhalukkuus on erinomainen. 

 

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy. Tutkimukseen haastateltiin 200 sidosryhmämme edustajaa. Tiedonkeruu tehtiin puhelinhaastatteluina 29.5.–12.6.2017 välisenä aikana. Haastattelut kiintiöitiin siten, että yrityskumppaneita haastateltiin 100 kpl, julkisen sektorin kumppaneita 80 kpl ja muita kumppaneita 20 kpl.