Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmäyhteistyö 

Teemme yhteistyötä elinkeino- ja muun työelämän kanssa, suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Kehitämme työ- ja elinkeinoelämää, vahvistamme alueen elinvoimaisuutta sekä vastaamme Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulutuksen monimuotoisuudesta. 

Sidosryhmäyhteistyön muodot

Jaamme ulkoiset sidosryhmämme asiakkaisiin, koulutus- ja tutkimuskumppaneihin sekä rahoittajiin.

Asiakkaitamme ovat työ- ja elinkeinoelämä sekä esimerkiksi Business Oulu, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ja Aluehallintovirasto. Asiakkaiden kanssa suunnittelemme ja toteutamme yhdessä koulutusta sekä tki-toimintaa. Harjoitteluihin, opinnäytetöihin ja projekteihin liittyvä yhteistyö on vakiintunutta. Järjestämme täydennyskoulutusta työyhteisöille ja autamme esimerkiksi yrityksiä tuote- ja palvelukehityksessä. Oamkissa on luotu toimintamalleja työelämäpalveluihin ja yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan valmennuksiin. Voit ottaa meihin yhteyttä Ripa-työelämäpalveluiden kautta.

Koulutus- ja tutkimuskumppaneista yksi tärkeimmistä on Oulun innovaatioallianssi (OIA), jossa vastaamme Ketterän kaupallistamisen -ekosysteemistä. Oamkille keskeisiä korkeakouluyhteistyökumppaneita ovat Oulun yliopisto, Lapin yliopisto, Centria, Diak, Kamk, Lapin amk ja Savonia sekä alueen toisen asteen oppilaitokset. Keskeisiä kansainvälisiä kumppaneita ovat muun muassa Neu-Ulm Hochschulen, Ulm Hochschulen, Fontys UAS ja Artesis Plantijn Hogeschool. Teemme koulutuksellista yhteistyötä ja jaamme hyviä käytänteitä. Teemme yhteistyötä myös hankkeiden toteutuksessa ja arvioinnissa, kansainvälisyydessä ja koulutusten markkinoinnissa.

Rahoittajat ovat tärkeässä roolissa toiminnamme kehittämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa teemme aina neljäksi vuodeksi sopimuksen, jossa sovitaan toiminnalle asetettavat tavoitteet, niiden seuranta sekä toiminnan kehittäminen. Tki-toimintaa rahoitetaan suurelta osin OKM:n ulkopuolisella rahalla. Rahoituspohjan laajentamiseksi hanketoimintaa suunnataan kansainvälisiin hankkeisiin ja myös pk-yritysten osallistumista hanketoimintaan lisätään. Olemme saaneet päätöksen kerätä rahaa lakisääteisten toimintojen tukemiseksi. Rahankeräysmahdollisuus on uusi yhteistyön muoto, jossa sidosryhmämme voivat olla mukana. Lue lisää varainhankinnasta.