Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Tapamme toimia

Tapamme toimia

Oamkin laatujärjestelmä ja toiminta perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteen eli suunnittele - toteuta - arvioi - kehitä -syklin soveltamiseen.

Suunnittelu on perusta kaikelle työlle. Toteuttaminen tarkoittaa prosessikuvauksia, toimintatapaohjeita ja päätöksiä, joiden mukaan teemme asioita. Toimintaa arvioidaan esimerkiksi sovittujen mittareiden, itsearvioinnin tai sanallisen arvioinnin kautta. Tämän jälkeen valitaan kehittämiskohteita ja seurataan niiden vaikuttavuutta. Dokumentointi kuuluu keskeisesti jokaiseen osa-alueeseen.

Tämä jatkuvan kehittämisen mukainen toimintatapa sopii niin opintojakson suunnitteluun, hankkeiden valmisteluun kuin prosesseihin. Jatkuvan kehittämisen elementit voidaan nähdä kaikessa suunnitelmallisessa toiminnassa. 

laatujarj_160524.png

Koulutus sekä TKI-työ kärkenä

Oamkin toimintaa kuvataan, kehitetään ja johdetaan prosessien, päätösten ja ohjeiden kautta. Prosessit on laadittu keskeisistä kokonaisuuksista.

Oamkin ydintehtävät ovat koulutus sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö. Toimintaa ohjataan johtamisen prosessin kautta ja tuetaan palvelujen avulla. Työ pohjautuu yhteiskunnan tarpeisiin, ja sillä tavoitellaan elinvoimaa ja hyvinvointia pohjoiseen.