Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Laatu syntyy osaamisesta

Laatu syntyy osaamisesta

Laatujärjestelmä on kaikille oamkilaisille avoin ja kattaa kaiken toimintamme. Se kuvaa roolit, vastuut ja yhteiset tapamme tehdä töitä.

Laatujärjestelmä tukee strategisten tavoitteidemme saavuttamista ja tuottaa tietoa johtamiseen sekä työmme jatkuvaan kehittämiseen. Parhaaseen tulokseen pääsemme tekemällä työtä yhdessä. Suunnittelemme, arvioimme, kehitämme ja dokumentoimme työtämme systemaattisesti. Henkilöstön ja opiskelijoiden asiantuntijuus ja osaaminen on keskeinen laadun tekijä. Päivittäistä toimintaamme ohjaavat yhteiset arvot.

arvot_motto_2018.jpg

Strategiamme

Strategia ohjaa Oamkin toimintaa ja kehittämistä. Tehtävämme on palvella työ- ja elinkeinoelämän kehittämisen ja uudistamisen tarpeita sekä vahvistaa alueen elinvoimaisuutta. Laatujärjestelmämme tukee tavoitteiden saavuttamista tuottamalla ajanmukaista tietoa toimintamme tasosta ja kehittämistarpeista.

Arvomme

Yhteisöllisyys

Meillä on yhteinen päämäärä, ja teemme yhdessä töitä päästäksemme siihen.

Kehittymis-
halukkuus

Osaamisemme on monialaista, ja huolehdimme sen ajanmukaisuudesta.

Työelämä-
kumppanuus

Keskeisten sidosryhmiemme tarpeet ovat toimintamme perusta.

Tuloksellisuus

Toimimme tehtävässämme tehokkaasti ja tuloksellisesti.